Aj vďaka Olománii boli majstrovstvá sveta v hokeji zelené!

Najlepší hokejisti sveta, plné štadióny či neopakovateľné zážitky. To všetko čakalo na hokejových fanúšikov na Slovensku od 10. do 26. mája 2019. Bratislava a Košice už po druhýkrát hostili účastníkov IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Tento rok tak ako pre ôsmimi rokmi šampionátom žila celá krajina. Strhujúca atmosféra bola tak na štadiónoch, ako aj vo FAN zónach, ale aj na podujatí Olománie už vo februári. Na hokejové šialenstvo, nezabudnú ani víťazi súťaže – Aj majstrovstvá v hokeji chcú byť zelené! V spolupráci s organizátorom sme vyhlásili súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl. Súťažilo sa o 30 lístkov na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Cieľom vedomostnej súťaže bolo popísať v špecifikovanom rozsahu témy odpadu, triedenia, recyklácie, spoločenskej zodpovednosti v krajinách tímov súťažiacich na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2019, v Bratislave a v Košiciach. Odovzdaná práca musela byť tímová, pretože cieľom súťaže bolo podporiť tímového ducha triedy a naučiť spolupracovať jednotlivých „hráčov“, naučiť zapojiť do spoločnej práce nielen silných, ale aj slabších jednotlivcov a využiť potenciál každého z tímu.

Víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ I. Bukovčana a vylosovaní šťastlivci, zo ZŠ Ostredkova, t.j. 60 členný team Olománie fandil hokejovým teamom Lotyšska a Talianska. Najprv boli víťazi trochu sklamaní, že „Taliansko – Lotyšsko?“  Ale po pár minútach úžasnej atmosféry na ľade fandili každá škola inému teamu. Páčil sa im aj maskot svetového šampionátu medveď Macejko, vyvolal aj im úsmev na tvári. Organizácia každého verejného, medzinárodného podujatia so sebou prináša – okrem množstva organizačných výziev – aj veľkú mieru zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Veríme, že aj naša spoločná  súťaž v projekte Olománia pomohla dať bodku za úspešnými zelenými majstrovstvami v srdci Európy.

„Aj v organizačnom výbore majstrovstiev sveta si uvedomujeme dôležitosť zelených aktivít vo vzťahu k životnému prostrediu a ďalším generáciám. Vo svete je takýto prístup pomerne bežnou súčasťou významných športových podujatí. Nechceme zaostávať ani na Slovensku, a preto sme prijali výzvu v podobe „Zelených majstrovstiev“, Riaditeľ organizačného výboru 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji Igor Nemeček (február 2019, citácia z TS pre Olomániu)

                               

Na slovíčko s víťazmi žiakmi zo ZŠ Ivana Bukovčana a šťastlivcami zo ZŠ Ostredkovej

Na úvod otázka prvá, aký bol hokej? Mali deti zážitok?

Deti boli zo začiatku sklamané s výberom zápasu, ale vtedy ešte nevedeli aký zážitok ich čaká. S úsmevom na tvári a nadšením sledovali fanúšikovský tábor Lotyšska. Bolo rozhodnuté, fandili Lotyšom, užívali si atmosféru zápasu.

 

Pamätajú si niečo z projektu, ktorý spracovali a za ktorý ako víťazi dostali túto úžasnú cenu?

V rámci prednášky o separovaní odpadu v Dánsku, sa dozvedeli o rôznych formách separovania odpadu a podľa vlastného výberu začali zbierať ďalšie informácie, prevažne z internetu. Aby sa na projekte zúčastnil väčší počet žiakov, rozdelili si úlohy. Niektorí písali o téme, iní zase hľadali obrázky. Na záver to dvaja žiaci finálne vypracovali. Na hodine chémie boli preskúšaní písomnou formou. Boli úspešní. Všetci si vzorne osvojili danú problematiku.

 

Vnímajú deti Olomániu ako projekt, ktorý ich baví, alebo sa len aktívne zúčastňujú rôznych podujatí? Ktoré podujatie Olománie je najobľúbenejšie?

Pri tejto otázke sa rozchádzali odpovede. Niektorí tvrdili, že tieto projekty robia iba z povinnosti, pre iných to však znamená zábavu, za ktorú môžu byť aj odmenení úžasnými cenami ako je aj táto. Žiakov bavia hlavne súťaže, kde môžu získať ceny, ktorými sú motivovaní.

 

Myslíte, že týmto spôsobom naučíme deti triediť a cez ne ich rodičov a starých rodičov?

V dnešnej dobe sa pomerne veľa hovorí o separovaní. V každej domácnosti je možnosť separovať odpad, či na vidieku alebo v meste. Takže tak ako mladšia generácia tak aj starší ľudia separujú. Možno práve starší ľudia sú šetrnejší, míňajú menej igelitových sáčkov, kupujú menej minerálnych vôd balených do plastových fliaš, atď. Myslím si, že práve žiaci a ich rodičia sa musia naučiť separovať, ale hlavne neplytvať zbytočne potravinami a využívať menej plastov v domácnosti.   

ZŠ Ivana Bukovčana 3, Ildikó Dallosová, Lamač

 

Na úvod otázka prvá, aký bol hokej?

Fantastický. Super atmosféra. Bavili sa všetci, dokonca aj tí, ktorí fandili Talianom (prehrali).

 

Mali deti zážitok?

Úžasný, neskutočný, veľký, nezabudnuteľný, …

 

Pamätajú si niečo z projektu, ktorý spracovali a za ktorý ako víťazi dostali túto úžasnú cenu?

Keďže to vypracovávali asi mesiac, každý mal pridelenú úlohu…, áno. Pravdepodobne si každý najviac pamätá svoju časť projektu.  Švédsko aj Kanada – teda krajiny, o ktorých naši žiaci robili projekty, sú veľmi inšpiratívne krajiny pre nás a to z hľadiska ochrany životného prostredia aj spracovania  odpadu. 

 

Pracovali naozaj tímovo?

Jednoznačne. Určili si lídra, ktorí to potom spracoval do jedného celku. 

 

Vnímajú deti Olomániu ako projekt, ktorý ich baví, alebo sa len aktívne zúčastňujú rôznych podujatí?

Aktívne sa zúčastňujú na akciách OLOMÁNIE už od 2. ročníka, takže ich to musí baviť. Ináč by ich tam nikto nedostal… 

 

Myslíte, že týmto spôsobom naučíme deti triediť a cez ne ich rodičov a starých rodičov?

Veríme, že áno. My v našej škole sa o to aj aktívne snažíme. V tomto školskom roku skupina žiakov 3.E a 9.B pripravili interaktívny rovesnícky program „Naučme sa triediť odpad“, s ktorým navštívili všetky triedy a názorne ukázali správne separovanie odpadu. Zároveň monitorovali situáciu v jednotlivých triedach – či majú odpadkové koše na papier, plast a komunálny odpad. Hlavná  myšlienka a heslo tejto aktivity bolo: „My nie sme ľahostajní !“ Deti sú oveľa vnímavejšie a citlivejšie k problematike triedenia odpadu. Zamýšľajú sa nad hrozbou vyhynutia živočíchov, znečisťovaním ovzdušia, vody,…, teda nad budúcnosťou našej planéty. Rozprávali nám ale aj svoje skúsenosti a zážitky, keď ich pri snahe začať separovať domáci odpad dospelí odbili so slovami, že na také blbosti nemajú čas, miesto,…Úprimne veríme, že z tejto generácie nevyrastú ľudia ľahostajní k environmentálnym problémom Zeme a sú jej nádejou na záchranu. 

 

Ktoré podujatie Olománie je najobľúbenejšie?

Filmový festival, Exkurzie, Veľké finále. Deti sa tiež veľmi tešia na vystúpenia známych spevákov a hercov (Tohto roku boli sklamaní, že Miro Jaroš nespieval).

      Mgr. Júlia Machánová, PaedDr. Nataša Klimeková, ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava

 

Ing. Karin Zvalová
Odborný referent marketingu
Zodpovedná za projekt Olománia

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *