Archív: Tlačové správy

Mesiac vo svete odpadu

Jeden z najefektívnejších nástrojov vzdelávania a osvety, ktorý využíva naša spoločnosť už niekoľko rokov, sú exkurzie. Tie, ktoré pripravujeme v rámci projektu pre viac ako 3000 detí a žiakov bratislavských škôl, sú výnimočné. Viac ako 3000 detí prešlo svetom sklárskej alchýmie, dobou plastu, spoznali teplo Spaľovne, či každodennú drinu smetiarskeho povolania. Žiaci základných škôl sú každoročne očarované oceľovým mestom Spaľovne, kde všetko riadia dva obrovské železné drapáky.

…viac


Olompiský filmový festival – festival u smetiarov

(V Bratislave, 16.03.2016) „Človek je zodpovedný nie len za to, čo robí, ale aj za to, čo nerobí a mal by.“ Lao´c Práve tieto slová veľkého čínskeho mysliteľa, ktoré vyslovil pred viac ako dvomi tisícročiami, nás oslovili pri hľadaní ústrednej myšlienky OFF, Olompijského filmového festivalu, ktorý spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s). v spolupráci s MFF Ekotopfilm, organizovala už po štvrtýkrát v rámci celoročného projektu Olompiáda. Týmto spôsobom

…viac


OLO art dáva veciam druhú šancu.

Členovia Olompijského výboru, Petra Polnišová, Ivo Nesrovnal a Branislav Cimerman dnes slávnostne otvorili trojdňové podujatie OLO art. Tento festival umenia z odpadu  je v poradí druhým podujatím celoročného projektu OLOMPIÁDA, ktorá oslovuje 111 bratislavských škôl s účasťou 22 tisíc detí. Kongresová sála žila viac ako tri hodiny hudbou, slovom a umením kreatívnych rúk. O tom, že aj na odpade sa dokáže vynôtiť tón a nie jeden, nás presvedčili hudobníci

…viac


„NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“ zahájilo 4. ročník

Dnes, 28.9.2015, slávnostne zahájil v bratislavskej ZOO štvrtý ročník OLOMPÁDY generálny riaditeľ OLO a.s. Roman Achimský spolu s členkou Olompijského výboru Adelou Banášovou a hráčmi hokejovej akadémie Zdena Cígera. Tak ako každý rok aj tento rok odovzdal šek v hodnote 999 Eur riaditeľke ZOO, Miloslave Šavelovej, ktorý je určený na starostlivosť šimpanza učenlivého, Shani Kimani, čo v preklade znamená zázračné dieťa. Sprevádzali ho nosáľ, lama a somár, kontaktné zvieratá, ktoré

…viac


Veľké Olompijské finále

(Bratislava 23.6.2015) Na dnešnom podujatí, Veľkom finále Olompiády, netiekol pot z tropických horúčav ako po predchádzajúce tri ročníky, ale pršalo ako z krhle. Približne osemsto detí a učiteľov obsadilo areál FitCampu na Drieňovej ulici, aby sa dozvedeli výsledky celoročného výchovnovzdelávacieho projektu Olompiáda, ktorý združuje už 106 materských, základných a špeciálnych škôl, čo predstavuje 20200 detí. Predtým, ako sa dozvedeli výsledky, si však najprv zasúťažili. Osem prihlásených družstiev

…viac


Mesiac exkurzií u smetiarov

(6.5.2015, Bratislava) Spoločnosť OLO a.s. aktívne využíva jeden z najefektívnejších nástrojov vzdelávania a osvety, exkurzie. V rámci Olompiády, celoročného výchovno-vzdelávacieho projektu OLO, navštívilo 240 detí základných škôl Spaľovňu a dotrieďovacie linky papiera a plastu vo Vlčom Hrdle, 250 žiakov recyklačný závod General Plastic a 200 detí zo šiestich materských škôl absolvovalo smetiarsky kurz pre najmenších, ktorý splnil sen väčšiny z nich, „akože“ šoférovať smetiarske zberné vozidlo. Účastníkov exkurzie oslovilo

…viac


OLO art dáva veciam viac.

(24.02.2015, Bratislava) Dnes sa začalo trojdňové podujatie OLO art, ktoré sa koná v rámci celoročného projektu OLOMPIÁDA. Podujatie slávnostne otvorili primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, členovia Olompijského výboru speváčka Misha, herec Lukáš Latinák a generálny riaditeľ OLO a.s. Roman Achimský. Primátor mesta zároveň zložil pred 420 deťmi OLOmpijský sľub, ktorým prijal členstvo v Olompijskom výbore. Myšlienku „Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im nový život!“ podporili aj

…viac


Už tretí ročník OLOmpijského filmového festivalu

(Bratislava, 24.10.2014) Výchovnovzdelávací projekt OLOmpiáda v septembri zahájil svoj už tretí ročník. Do projektu je zapojených 18500 detí a žiakov zo 103 materských, základných a špeciálnych škôl. Organizátor projektu Odvoz a likvidácia odpadu sa snaží touto cestou naučiť najmladšiu generáciu a cez ňu tú staršiu zodpovedne sa správať k odpadu. Práve pomocou takýchto podujatí ako je OFF, ktorý sa organizuje ako jedno z viacerých podujatí počas školského roka, sa deťom

…viac


EKO OLO STOPA DETÍ

(Bratislava 18. 09. 2014) Myšlienka „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“, je stále aktuálnejšia, čo potvrdzuje aj jej nositeľka OLOMPIÁDA, celoročná súťaž pre deti. Jej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Víťazi minuloročnej súťaže, žiaci zo základnej školy z Jaroviec, dnes v bratislavskej ZOO zapálili Olompijský oheň, ktorým oficiálne zahájili tretí ročník Olompiády.

…viac


HVIEZDNE PÓDIUM OLOMPIÁDY

(Bratislava 11.6.2014) Hlavná myšlienka projektu Olompiády, „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“, rezonuje počas celého roka vo forme súťaží a podujatí pre deti s cieľom naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a viesť k spoločenskej zodpovednosti. Dôvodom, prečo takýto projekt vznikol pred tromi rokmi bol cez deti naučiť občana Bratislavy separovať. Do Olompiády a jej hlavných disciplín, zberu papiera a plastu,

…viac