HENDIKEP NIE JE PREKÁŽKOU

  •  Aký pocit  z víťazstva máte vy a študenti?

Zapojili sme sa už do nultého ročníka projektu Olompiáda. To, že našim deťom nie je životné prostredie ľahostajné, dokazujú každodennou starostlivosťou o svoje triedy a okolie školy, ale aj niekoľkoročnou účasťou v akcii Vyčistime si Slovensko organizovanej pri príležitosti Dňa Zeme. V nultom ročníku sme sa umiestnili na treťom mieste a vyhrali sme 300 Eur. Žiaci navrhli, aby sme skrášlili chodby školy novými črepníkmi na okná a presadením kvetov. Priznám sa, očakávala som iné návrhy, ale tento ma potešil rovnako ako ich entuziazmus pri presádzaní. Minulý rok v septembri sa žiaci opäť s veľkým zápalom pustili do zbierania. Sme internátna škola, v ktorej žijú deti nielen z Bratislavy, ale z rôznych miest Slovenska, i z takých, kde separovaný zber nie je samozrejmosťou. Deti vysvetľovali svojim rodičom i celým rodinám, aké užitočné je zbierať rôzne suroviny a recyklovať ich. Boli hrdí, keď sa im podarilo presvedčiť ich o dôležitosti separovania a nevadilo im nosiť papier i plasty z domu vlakom a MHD, či doviezť ich spolu s rodičmi autom. S radosťou sa zúčastňovali podujatí, ktoré ste organizovali v rámci projektu. Z každej akcie odchádzali obohatení o nové poznatky, skúsenosti i zážitky, ktoré im boli odmenou za ich usilovnosť. Aj tento fakt ich utvrdzoval, že víťazom je každý, kto separuje. Vyvrcholením radosti bolo vystúpenie na druhý stupienok na Veľkom finále. Deti neskrývali svoju radosť, ale ani odhodlanie pokračovať v zbere aj v ďalších rokoch.

  • Dostali deti za svoju usilovnosť nejakú mimoriadnu odmenu?

Triedy sa mohli rozhodnúť, či výhru nechajú ako príspevok na školský výlet, alebo si niečo kúpia. Dôležitou odmenou pre deti je možnosť byť súčasťou kolektívu detí a zároveň byť prospešný spoločnosti. Aktívnou účasťou v projekte chcú poukázať aj na to, že žiadny hendikep nie je neprekonateľnou prekážkou. Počas projektu tiež zistili, že ak má skupina dosiahnuť nejaký cieľ, je potrebná spolupráca každého jedinca.

  • Prečo by ste odporučili školám byť súčasťou tohto projektu?

Účasť v Olompiáde stmeľuje kolektívy, učí ich spolupracovať a súťažiť podľa pravidiel. Ukazuje žiakom, že nie je najdôležitejší osobný prospech, ale dôležitejší je spoločný cieľ. Umožňuje žiakom správať sa zodpovedne, nemrhať dôležitými nerastnými surovinami a v tomto smere ovplyvniť aj svoje okolie. Žiaci nadobudnú kladný vzťah k prírode a naučia sa tak chrániť životné prostredie. Veď od každého jednotlivca závisí budúcnosť našej Zeme.

S pani učiteľkou Zdenkou Vitálišovou zo Spojenej školy internátnej, Svrčia – druhé miesto v Olompiáde

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *