Kontakty

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. (OLO a.s.)
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Zodpovedná za komunikáciu s účastníkmi OLOMÁNIE (školy):

Ing. Tímea Jurinová
samostatná referentka marketingu
Tel: +421 2 50 110 127
Mobil: +421 917 767 138
e-mail: jurinova@olo.sk

 

Zodpovedná za programovú štruktúru, mediálnu komunikáciu
a komunikáciu s partnermi projektu:

Ing. Karin Zvalová
odborná referentka marketingu
zodpovedná za projekt Olománia
Tel.:+421 2 50 110 128
Mobil: +421 918 110 556
e-mail: zvalova@olo.sk


Napíšte nám

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú dostupné tu.