Nová „tvár“ OLOMPIJSKÉHO HNUTIA – vitaj v klube!…

Spoločnosť odvoz a likvidácia odpadu v Bratislave v spolupráci so Zoologickou záhradou   organizuje tento rok svoj 9. ročník  „S OLO ZADARMO DO ZOO“.  Toto trojtýždňové podujatie, adresované deťom bratislavských materských,  základných a špeciálnych škôl, je tento rok výnimočné z dôvodu jeho zaradenia pod hlavičku OLOMPIÁDY, ktorá úspešne po nultom ročníku zahájila svoj 1. ročník.

Do dnešného dňa prešlo bránami zoologickej záhrady 5 547 detí z bratislavských materských, základných  a špeciálnych škôl.

Členovia Olompijského výboru sa rozhodli, že deviaty ročník posilnia ďalšími a hneď tromi deviatkami a slávnostne adoptujú mláďa šimpanza učenlivého Shani – Kimani. Jej „adoptivným“  otcom sa stal nový člen Olompijského výboru a  známa tvár slovenského ľadového hokeja Zdeno Cíger, ktorý spoločne s generálnym riaditeľom OLO a.s. Romanom Achimským odovzdal príspevok pre osvojenú opičku, v hodnote 999 EUR riaditeľke ZOO, Miloslave Šavelovej.

Hlavná myšlienka projektu Olompiády, „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“, ktorú organizátori poňali ako celoročnú súťaž pre deti s cieľom naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu, spoločenská zodpovednosť tak je posilnená o novú tvár mláďaťa šimpanza učenlivého , ktorá už v samotnom názve vyjadruje náš cieľ „učiť“. Naše mláďa má okrem svojho poslania aj nádherné meno, Shani znamená „zázrak“, Kimani „krásne dieťa“. Ktoré oslovenie môže vystihovať účastníkov OLOMPIÁDY viac?

O projekte OLOMPIÁDA

 OLOMPIÁDA je dlhodobý vzdelávaco-zábavný program pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl zameraný na podporu výchovy a  vzdelávania v oblasti separovaného zberu a ochrany životného prostredia.

Komplexnosťou jeho pojatia ho môžeme zaradiť k jedinečným výchovno – vzdelávacím  projektom svojho druhu, ktorý pomocou moderných nástrojov marketingovej komunikácie oslovuje prostredníctvom najmladšej generácie Bratislavčanov, všetkých obyvateľov hlavného mesta.  Olompiáda je nielen o separovaní, súťažení, zábave, ale aj o vzdelávaní a výchove k novému životnému štýlu nastupujúcej generácie. Riadi sa myšlienkou – Každý účastník OLOMPIÁDY je víťaz. Zvolená forma marketingovej komunikácie s verejnosťou s olompijským heslom NESEPARUJ SA – SEPARUJ! „vtiahla do hry“ široké spektrum subjektov, deti, pedagógov, samosprávu, odbornú verejnosť, súkromné spoločnosti, novinári ako aj významné osobnosti z kultúry a športu. Výsledky  nultého ročníka: zapojilo sa 8000 žiakov zo 45 základných, materských a špeciálnych škôl, vyzbierali 33 ton papiera, 6,5 ton plastu a spoločne pripravili a prežili množstvo nádherných podujatí – hovoria samé za seba a o úspešnom štarte Olompiády.

Shani-Kimani, sa narodila 10. marca 2011, nová posila šimpanzej skupiny bratislavskej zoologickej záhrady (Shani znamená „zázrak“ a Kimani znamená „krásne dieťa“).  Jej otcom je najstarší (ale stále vitálny) samec Kongo, ktorý prišiel zo ZOO Liberec v roku 2010, matkou je bratislavská odchovaná samica Uschi. Ich potomok je prvým mláďatkom ľudoopa narodeným v novom pavilóne primátov, ktorý bol otvorený 23. apríla 2010 a zároveň prvým mláďatkom šimpanza narodeným v bratislavskej ZOO od roku 1990, kedy Uschi porodila svoje prvé mláďa – samčeka Samka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sekretariát Olompijských hier:

Ing. Karin Zvalová, marketing manager
t. č. : 02/ 501 101 28, 0918/ 110 556
zvalova@olo.sk