OLO art dáva veciam druhú šancu.

Členovia Olompijského výboru, Petra Polnišová, Ivo Nesrovnal a Branislav Cimerman dnes slávnostne otvorili trojdňové podujatie OLO art. Tento festival umenia z odpadu  je v poradí druhým podujatím celoročného projektu OLOMPIÁDA, ktorá oslovuje 111 bratislavských škôl s účasťou 22 tisíc detí. Kongresová sála žila viac ako tri hodiny hudbou, slovom a umením kreatívnych rúk.

O tom, že aj na odpade sa dokáže vynôtiť tón a nie jeden, nás presvedčili hudobníci kapely Rytmika. Bubnovali na smetné koše, starú vaňu, alebo prázdne galóny na vodu a nôty klavíru, či saxofónu doplnili deti zvukmi z PET fliaš naplnených šošovicou, či hrachom. Téma prvého dňa, Človek a Zem „Začnime každý od seba…“ mala každého jedného účastníka povzbudiť a upozorniť, že malý krok jednotlivca môže spôsobiť veľký krok pre spoločnosť. Každý jeden má vo svojich rukách možnosť zmeniť svet.

„Vysoko oceňujem projekt, ktorý pozitívne formuje vzťah detí k životnému prostrediu. Každý z nás by mal pristupovať k prostrediu, v ktorom žije zodpovedne a podieľať sa na jeho ochrane a rozvoji. Preto vidím hlboký zmysel v aktivitách, ktoré vedú naše deti k správnemu nakladaniu s komunálnym odpadom, osvojovaniu si tém ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu, či  spoločenská zodpovednosť. Olompiáda je výbornou cestou k naplneniu týchto cieľov,“ povedal bratislavský primátor Ivo Nesrovnal, ktorý dnes oficiálne otvoril  dnešné podujatie zavesením recyklovanej vianočnej ozdoby na vianočný stromček, ktorý bol vyrobený z odpadu zo zberného dvora.

Dôkazom toho, že aj učitelia môžu písať pre deti, bolo rozprávanie autorov Vydavateľstva Perfekt, Renáty Matúškovej a Dávida Králika o svojich knihách. Podujatie pokračuje do stredy a pozvanie prijali členovia Olompijského výboru Adela Banášová, Misha a Lukáš Latinák. „Takéto aktivity, akou je aj Olompiáda, sú nesmierne dôležité pre podporu environmentálneho vzdelávania detí, preto túto aktivitu už podporujeme niekoľko rokov“,  uviedol prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Peter Krasnec.
Partnerom podujatia je NATUR-PACK a Vydavateľstvo Perfekt.

Ing. Karin Zvalová
marketingový špecialista

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *