Vyhodnotenie 8. ročníka Olománie

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa prostredníctvom projektu Olománia snaží deťom priblížiť ich dôležitosť v celom odpadovom reťazci. Ak sa každý jeden z nás, a nezáleží na veku, vzdelaní, či spoločenskom postavení, bude správať zodpovedne, môže zmeniť svoje okolie k lepšiemu.

Koniec školského roka je vyhodnotením a poďakovaním všetkým zapojeným školám za účasť na projekte Olománia, ktorý bratislavská mestská spoločnosť OLO realizuje už osem rokov. Cieľom projektu je naučiť všetkých obyvateľov hlavného mesta prostredníctvom detí správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si pojmy ako triedenie odpadu, recyklácia, ochrana životného prostredia a spoločenská zodpovednosť.

Tento rok súťažilo v zbere papiera a plastu 121 materských, základných a špeciálnych škôl, čo je približne polovica zo všetkých škôl týchto druhov v Bratislave.

Žiaľ, aktuálna epidemiologická situácia nám nedovolila usporiadať slávnostné vyhodnotenie, ako bolo po minulé roky zvykom. Ceny sme odovzdali osobne na víťazných školách.

Putovný pohár si v tomto roku prebrala Firemná škôlka Štrabáčik, ktorá pretrhla víťaznú šnúru Spojenej školy internátnej Svrčia umiestnenej na druhom mieste, ako tretia skončila škôlka Fairyland Kindergarten. Najlepším v zbere papiera sa opäť stala ZŠ SNP Ostredková a najlepším v zbere plastu opäť Spojená škola internátna Svrčia.

V ôsmom ročníku Olománie sa vyzbieralo 124 030 kg papiera a 18 120 kg plastu.

Obmedzenia spojené s ochorením Covid-19 sa v druhej polovici školského roka dotkli aj sprievodných podujatí Olománie. V septembri deti navštívili ZOO a v decembri sa uskutočnil festival umenia z odpadu, OLO art. Filmový festival, exkurzie a dopravná výchova sa neuskutočnili.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať ambasádorom projektu, partnerom, učiteľkám a učiteľom, bez ktorých by projekt nemal u detí taký úspech, rodičom pomáhajúcim nosiť papier a plasty do škôl a škôlok a v neposlednom rade všetkým zapojeným deťom.

Ďakujeme!

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *