Päťročnica za nami

„NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“ sprevádza účastníkov projektu OLOMPIÁDA už piaty ročník jeho existencie. Viac ako 21 tisíc žiakov a detí zo 112 materských, základných a špeciálnych škôl sa aj tento školský rok zapojilo do tohto druhu vzdelávania v oblasti environmentálneho a odpadového hospodárstva. Dnes, za sprievodu hustého dažďa, sme sa rozlúčili s prvou päťročnicou projektu na Hlavnom námestí.

Miesto konania sme po prvýkrát vybrali v centre mesta a to s cieľom pritiahnuť k myšlienke „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“ dospelých, pretože deti sme separovať naučili a učíme, ale pri staršej generácii je to dlhodobý proces. Zdôrazňujeme to na základe analýzy zmesového komunálneho odpadu a analýzy papiera a plastu, ktoré nás presvedčili, že stále nedosahujeme európske normy triedenia odpadu. Našu snahu prišli podporiť členovia Olompijského výboru Adela Banášová, Lukáš Latinák a Daniel Hevier a pripojili sa k nim Thomas Puskailer, Martin Harich a etnobubnová skupina Rytmika, ktorá napriek dažďu roztancovala celé námestie. Zázračný automat divadla Teatro Tatro pripravil zábavu pre účastníkov, ale aj pre okoloidúcich Bratislavčanov, či turistov.

Tak ako po každý rok tak, aj tento, generálny riaditeľ spoločnosti OLO a.s., Branislav Cimerman odovzdal cenu víťazom za celoročné úsilie pri zbere papiera a plastu. Víťaznou školou sa stala po štvrtýkrát ZŠ Trnková 1 z Jaroviec, ktorá bola aj víťazom v zbere plastu ako aj papiera, čo do vyzbieraného množstva. Na druhom mieste sa umiestnila Spojená internátna škola Svrčia a tretie miesto opäť získala Špeciálna škola Karpatská. Medzi ocenenými boli aj základná škola Ostredková, či Budatínska a najlepšou materskou škôlkou sa stala Dudvážska. Škola v prírode sa losovala z TOP desiatky Olompijskej tabuľky a získala ju MŠ Bulíkova. Ceny TOP zberačom papiera, čo do množstva odovzdal prezident Asociácie v odpadovom hospodárstve, Peter Krasnec. Tento rok dostali TOP zberači plastu špeciálnu cenu od spoločnosti NATUR-PACK a.s., ktorá rieši triedený zber v Bratislave a to v podobe jednodňového autobusového zájazdu za krásami prírody. „Nech vedia, že separovaním chránia prírodu!“, povedal riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK a.s. Michal Sebíň. Aby sme podporili úsilie väčšieho počtu škôl, náhodne sme vylosovali päť zo zúčastnených, ktorým odovzdala cenu Lucia Debrecéni, marketingová špecialistka spoločnosti Mercedes-Benz, veď víťazom je predsa každý, kto separuje!

Spoločnosť OLO a.s. vkladá nemalé úsilie, energiu a finančné prostriedky na tento projekt, ktorého hlavným cieľom je naučiť všetkých obyvateľov hlavného mesta práve cez deti, správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si pojmy recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť.

Pred piatimi rokmi sme ani netušili ako dobre sme zvolili nástroje komunikácie, súťaž ako hlavný, ale aj jednotlivé podujatia celoročného programu, filmový a výtvarný festival, či exkurzie. Projekt zaraďuje laická, ako aj odborná verejnosť medzi jedinečné svojho druhu v odvetví odpadového hospodárstva, čo potvrdzujú dve ceny Zlatý mravec a 3. miesto v Enviro Oskarovi. Za päť ročníkov projektu sa vyzbieralo viac ako 520 ton papiera a  90 ton plastu a uskutočnilo množstvo podujatí, ktoré sa stali tradičnými. Podujatia, Olompijský filmový festival, OLO art, mesiac exkurzií, počas ktorého sa deti a žiaci majú možnosť zoznámiť s prácou smetiarov, ako aj činnosťou Spaľovne, či recykláciou plastu v spoločnosti General Plastic, či skla vo Vetropacku Nemšová, ako aj Veľké finále potvrdzujú, že je lepšie jedenkrát vidieť ako tisíc krát počuť. Vzory sú pre deti veľmi dôležité a nielen tie, ktoré majú doma v rodičoch. Neoceniteľnými pomocníkmi v projekte sú preto ľudia, ktorí ho podporujú: spisovateľ Daniel Hevier, hokejista Zdeno Cíger, kozmonaut Ivan Bella, kajakári bratia Hochschornerovci, cestovateľ Ľuboš Fellner, moderátori Adela Banášová a Vlado Voštinár, herci Lukáš Latinák a Petra Polnišová, filmový dokumentarista Pavol Barabáš, speváčka Misha, či Majk Spirit, ilustrátor Alan Lesyk a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Ing. Karin Zvalová
marketingová manažérka

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *