Tabuľka zberov

Škola vyzbierané kg PLASTY počet bodov PLASTY vyzbierané kg PAPIER počet bodov PAPIER body OLO ART SPOLU BODOV
1 Svrčia 6, Spojená škola internátna 1840 968 6660 701 50 1719
2 Mlynské Nivy 61/A, FMŠ Štrabáčik 860 1229 1540 440 1669
3 Linzbothova 18, MŠ 1400 778 1960 218 996
4 Gemerská 4, MŠ 480 511 640 136 100 747
5 Nerudova 19, Fairyland Kindergarten 346 494 420 120 614
6 Hnilecká 2, MŠ 760 422 1240 138 560
7 Slovinská 1, Vláčik MŠ pri DC 200 333 640 213 546
8 Vazovova 16, MŠ 500 417 620 103 520
9 Karpatská 1, ŠZŠ s MŠ 340 189 1620 180 150 519
10 Bilíkova  34, Súkromná materská škola Wonderschool 440 379 680 117 496
11 Dudvážska  4, MŠ 560 315 1440 162 477
12 Dudova 2, Detské cenrum KRTKO 300 405 50 455
13 Kaméliová 10, MŠ 1000 333 1680 112 445
14 Lachova 33, CMŠ Márie Mazzarellovej 440 227 2080 214 441
15 Plickova 16, MŠ 540 300 1180 131 431
16 Karadžičova 51, MŠ 420 256 1320 161 417
17 Nevädzova 3, Špec. ZŠ 340 266 660 103 369
18 Rešetkova 6, MŠ 380 253 560 75 328
19 Vietnamská 13, MŠ (MŠ Piesočná 2) 260 296 80 18 314
20 Piesočná 2, MŠ 580 236 920 75 311
21 Rajčianska 3, ZŠ 820 178 2900 126 304
22 Žehrianska 9, Špec. ZŠ 480 192 980 78 270
23 Haanova 9, MŠ 420 221 440 46 267
24 Biskupická 21, ZŠ 360 118 1380 91 50 259
25 Bulíkova 25, MŠ 360 190 600 63 253
26 Bohrova 1, MŠ 300 156 800 83 239
27 Mierová 46, ZŠ 520 53 1360 30 150 233
27 Bilíkova 1, Cirkevná MŠ Gianny Berettovej Mollovej 160 83 150 233
28 Škarniclova 1, ZŠ s MŠ Milana Hodžu 1100 154 2540 71 225
29 Beňovského 1, ZŠ 780 93 2900 69 50 212
30 Ostredkova 14, ZŠ 9400 134 50 184
31 Prokofievova 5, ZŠ 420 100 1440 69 169
32 Hálkova 54, Špeciálna ZŠ pre žiakov
s autizmom
160 69 540 47 50 166
33 Grösslingová 48, MŠ M.R. Štefánika 260 144 180 20 164
33 Lietavská 1, MŠ 160 49 1900 115 164
34 Tabaková 10, MŠ 200 161 161
35 Hrdličkova 17, Spojená škola internátna 260 119 420 39 158
36 Turnianska 6, MŠ 360 116 600 39 155
37 Šťastná 26, MŠ 240 94 760 59 153
38 Estónska 3, MŠ 260 148 148
39 Mokrohájska 3, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím 360 90 1100 55 145
40 Lachova 1, ZŠ 360 46 3540 91 137
41 Pavlovičova 3, MŠ Mamy Margity 140 127 127
42 Tbiliská 2, MŠ 300 125 125
43 Rádiová 52, MŠ 540 123 123
43 Černyševského 8, ZŠ 320 53 1060 35 123
44 Legerského 18, MŠ 180 103 103
45 Bancíkovej 2, MŠ 240 77 360 23 100
46 Podzáhradná 1, MŠ 220 98 98
47 Ružová dolina 29, ZŠ 100 27 1280 70 97
47 Trnková 1, ZŠ s MŠ 220 80 240 17 97
48 Estónska 7, MŠ 160 95 95
49 Chlumeckého 12, MŠ sv. Vincenta de Paul 160 57 480 34 91
49 Vývojová 228, ZŠ 320 60 820 31 91
50 Bazovského 4, Súkromná MŠ Wonderland 140 64 240 22 86
51 Holíčška 50, ZŠ 440 68 480 15 83
52 Búdková 21, MŠ 420 79 79
53 Exnárova 6, MŠ 100 39 420 32 71
54 Hlboká cesta 4, ZŠ 200 26 1680 44 70
55 Pri kríži 2, MŠ 580 60 60
56 Česká 10, ZŠ s MŠ 20 4 50 54
57 Myjavská 22, MŠ 50 50
57 Palisády 57, Evanjelická základná škola 120 50 50
57 Medzilaborecká 4, MŠ 50 50
57 MŠ Zdenky Schelingovej, Sv. Pia X. 1/A 50 50
58 Dubová 1, ZŠ 160 25 560 18 43
58 Medzilaborecká 11, ZŠ 120 15 1120 28 43
59 Karloveská 32, Spojená škola sv. Františka z Assisi 2140 41 41
60 Vazovova 4, ZŠ 1980 40 40
60 Bieloruská 1, ZŠ 140 32 180 8 40
60 Majerníkova 62, ZŠ A. Dubčeka 380 40 40
61 Dudova 2, ZŠ 1320 36 36
62 Gercenova 10, Spojená škola Svätej Rodiny 200 15 1120 17 32
63 Sokolíkova 2, ZŠ 80 8 1160 23 31
64 Ivana Bukovčana 3, ZŠ 120 8 980 14 22
65 Západná, 2, MŠ 16 4 4
66 Beskydská 7, MŠ 0
66 Ferienčíkova 12, MŠ 0
66 Kuzmányho 9 , MŠ 0
66 Malá 6, MŠ 0
66 ZŠ Mudroňova 83 0
66 Nedbalova 4, ZŠ sv. Uršule 0
66 Timravina 8, MŠ 0
66 Latorická 2, MŠ 0
66 Vetvárska 7, MŠ 0
66 Borodáčova 2, ZŠ 0
66 Drieňová 16, ZŠ Pavla Marcelyho 0
66 Haburska 4 , MŠ 0
66 Sečovská 3, Súkromná MŠ Včielka 0
66 Novohradská 3, Spojená škola 0
66 Čachtická 14, Spojená škola de La Salle 0
66 Koniarkova 9, MŠ 0
66 Osloboditeľská 1, ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej 0
66 Riazanská 75, ZŠ s MŠ 0
66 Za Kasárňou 2, ŠKD – ZŠ s MŠ 0
66 Karloveská 61, ZŠ 0
66 Kolískova 14, MŠ 0
66 Ladislava Sáru č. 1, Gymnázium 0
66 Ľudovíta Fullu 12. MŠ 0
66 Bazovského 4, MŠ 0
66 Damborského 3, MŠ 0
66 Ožvoldíkova 15, MŠ 0
66 Sekurisova 10, MŠ 0
66 Švantnerova 1, MŠ 0
66 Ušiakova 1, MŠ 0
66 Budatínska 61, ZŠ 0
66 Gessayova 2, ZŠ 0
66 Gessayova 2, MŠ 0
66 Holíčska 30, MŠ 0
66 Nobelovo nám. č.6, ZŠ 0
66 Nobelovo nám. č.6, MŠ Baby Land 0
66 Pankúchova 4, ZŠ 0
66 Rontgenova 16, MŠ 0
66 Rovniankova 8, MŠ 0
66 Turnianska 10, ZŠ 0
66 Vavilovova  18, Súkromná MŠ 0