Tabuľka zberov

zbery k 31.1.2019

Škola vyzbierané kg PLASTY počet bodov PLASTY vyzbierané kg PAPIER počet bodov PAPIER body OLO ART body FFO SPOLU BODOV
1 Svrčia 6, Spojená škola internátna 2020 1063 7640 804 50 85 2002
2 Mlynské Nivy 61/A, FMŠ Štrabáčik 900 1286 1820 520 1806
3 Linzbothova 18, MŠ 1620 900 2220 247 1147
4 Nerudova 19, Fairyland Kindergarten 506 723 480 137 860
5 Gemerská 4, MŠ 480 511 640 136 100 747
6 Plickova 16, MŠ 760 422 2260 251 673
7 Vazovova 16, MŠ 640 533 780 130 663
8 Karpatská 1, ŠZŠ s MŠ 340 189 1620 180 150 65 584
9 Lachova 33, CMŠ Márie Mazzarellovej 600 309 2520 260 569
10 Hnilecká 2, MŠ 760 422 1240 138 560
11 Slovinská 1, Vláčik MŠ pri DC 200 333 640 213 546
12 Bilíkova  34, Súkromná materská škola Wonderschool 440 379 680 117 496
13 Dudvážska  4, MŠ 560 315 1440 162 477
14 Kaméliová 10, MŠ 1060 353 1680 112 465
15 Dudova 2, Detské cenrum KRTKO 300 405 50 455
16 Vietnamská 13, MŠ (MŠ Piesočná 2) 360 409 80 18 427
17 Karadžičova 51, MŠ 420 256 1320 161 417
18 Nevädzova 3, Špec. ZŠ 340 266 660 103 369
19 Rajčianska 3, ZŠ 820 178 2900 126 25 329
20 Rešetkova 6, MŠ 380 253 560 75 328
21 Piesočná 2, MŠ 580 236 920 75 311
22 Žehrianska 9, Špec. ZŠ 480 192 980 78 270
23 Haanova 9, MŠ 420 221 440 46 267
24 Biskupická 21, ZŠ 360 118 1380 91 50 259
25 Mierová 46, ZŠ 520 53 1360 30 150 25 258
26 Škarniclova 1, ZŠ s MŠ Milana Hodžu 1160 162 3240 91 253
26 Bulíkova 25, MŠ 360 190 600 63 253
27 Bohrova 1, MŠ 300 156 800 83 239
28 Bilíkova 1, Cirkevná MŠ Gianny Berettovej Mollovej 160 83 150 233
29 Estónska 7, MŠ 380 226 226
30 Beňovského 1, ZŠ 780 93 2900 69 50 212
31 Ostredkova 14, ZŠ 9400 134 50 25 209
32 Prokofievova 5, ZŠ 420 100 1440 69 169
33 Hálkova 54, Špeciálna ZŠ pre žiakov
s autizmom
160 69 540 47 50 166
33 Lachova 1, ZŠ 360 46 4640 120 166
34 Grösslingová 48, MŠ M.R. Štefánika 260 144 180 20 164
34 Lietavská 1, MŠ 160 49 1900 115 164
35 Tabaková 10, MŠ 200 161 161
36 Hrdličkova 17, Spojená škola internátna 260 119 420 39 158
37 Legerského 18, MŠ 180 103 460 53 156
38 Turnianska 6, MŠ 360 116 600 39 155
39 Šťastná 26, MŠ 240 94 760 59 153
40 Estónska 3, MŠ 260 148 148
41 Ivana Bukovčana 3, ZŠ 120 8 980 14 125 147
42 Mokrohájska 3, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím 360 90 1100 55 145
43 Vavilovova  18, Súkromná MŠ 240 126 160 17 143
44 Bazovského 4, Súkromná MŠ Wonderland 220 100 360 33 133
45 Pavlovičova 3, MŠ Mamy Margity 140 127 127
46 Tbiliská 2, MŠ 300 125 125
47 Rádiová 52, MŠ 540 123 123
47 Černyševského 8, ZŠ 320 53 1060 35 123
48 Bieloruská 1, ZŠ 340 77 180 8 25 110
49 Majerníkova 62, ZŠ A. Dubčeka 380 40 65 105
50 Bancíkovej 2, MŠ 240 77 360 23 100
51 Podzáhradná 1, MŠ 220 98 98
52 Ružová dolina 29, ZŠ 100 27 1280 70 97
52 Trnková 1, ZŠ s MŠ 220 80 240 17 97
53 Chlumeckého 12, MŠ sv. Vincenta de Paul 160 57 480 34 91
53 Vývojová 228, ZŠ 320 60 820 31 91
53 Holíčška 50, ZŠ 460 71 640 20 91
54 Búdková 21, MŠ 420 79 79
55 Dubová 1, ZŠ 320 50 800 25 75
56 Exnárova 6, MŠ 100 39 420 32 71
57 Hlboká cesta 4, ZŠ 200 26 1680 44 70
58 Pri kríži 2, MŠ 580 60 60
59 Česká 10, ZŠ s MŠ 20 4 50 54
60 Myjavská 22, MŠ 50 50
60 Palisády 57, Evanjelická základná škola 120 50 50
60 Medzilaborecká 4, MŠ 50 50
60 MŠ Zdenky Schelingovej, Sv. Pia X. 1/A 50 50
61 Medzilaborecká 11, ZŠ 120 15 1120 28 43
62 Karloveská 32, Spojená škola sv. Františka z Assisi 2140 41 41
63 Vazovova 4, ZŠ 1980 40 40
64 Dudova 2, ZŠ 1320 36 36
65 Gercenova 10, Spojená škola Svätej Rodiny 200 15 1120 17 32
66 Sokolíkova 2, ZŠ 80 8 1160 23 31
67 Západná, 2, MŠ 16 4 4
68 Beskydská 7, MŠ
68 Ferienčíkova 12, MŠ
68 Kuzmányho 9 , MŠ
68 Malá 6, MŠ
68 ZŠ Mudroňova 83
68 Nedbalova 4, ZŠ sv. Uršule
68 Timravina 8, MŠ
68 Latorická 2, MŠ
68 Vetvárska 7, MŠ
68 Borodáčova 2, ZŠ
68 Drieňová 16, ZŠ Pavla Marcelyho
68 Haburska 4 , MŠ
68 Novohradská 3, Spojená škola
68 Čachtická 14, Spojená škola de La Salle
68 Rubínová 2, MŠ Pekná Cestička, s.r.o
68 Koniarkova 9, MŠ
68 Osloboditeľská 1, ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej
68 Pionierská 12/A, MŠ (ZŠ Sibírska)
68 Riazanská 75, ZŠ s MŠ
68 Za Kasárňou 2, ŠKD – ZŠ s MŠ
68 Karloveská 61, ZŠ
68 Kolískova 14, MŠ
68 Ľudovíta Fullu 12. MŠ
68 Bazovského 4, MŠ
68 Damborského 3, MŠ
68 Ožvoldíkova 15, MŠ
68 Sekurisova 10, MŠ
68 Švantnerova 1, MŠ
68 Ušiakova 1, MŠ
68 Budatínska 61, ZŠ
68 Gessayova 2, ZŠ
68 Gessayova 2, MŠ
68 Holíčska 30, MŠ
68 Nobelovo nám. č.6, ZŠ
68 Pankúchova 4, ZŠ
68 Rontgenova 16, MŠ
68 Rovniankova 8, MŠ
68 Turnianska 10, ZŠ