Tabuľka zberov

Priebežné umiestnenie škôl v zbere papiera a plastu v šk. roku 2020/2021 – máj

Škola vyzbierané kg PLASTY počet bodov PLASTY vyzbierané kg PAPIER počet bodov PAPIER SPOLU BODOV
1 Mlynské nivy 61/A, Firemná MŠ Štrabáčik 400 666,67 2900 966,67 1 633
2 Svrčia 6, Spojená škola internátna 240 126,32 8720 917,89 1 044
3 Hraničiarska 101, MŠ 960 827,59 1080 186,21 1 014
4 Slovinská 1, MŠ Vláčik pri DC 0,00 2360 786,67 787
5 Bazovského 2, Súkromná MŠ Wonderland 220 366,67 680 226,67 593
6 Vietnamská 13, MŠ 420 500,00 360 85,71 586
7 Malá 6, MŠ 380 558,82 0,00 559
8 Gemerská 4, MŠ 300 348,84 460 106,98 456
9 Dudova 2, Súkromná MŠ KRTKO 400 400,00 260 52,00 452
10 Komárovská 58, MŠ – Óvoda 100 89,29 1880 335,71 425
11 Lachova 33, Cirkevná MŠ Márie Mazzarellovej 400 206,19 1400 144,33 351
12 Nerudova 19, Fairyland Kindergarten (aj Bohúňova 23) 100 166,67 480 160,00 327
13 Plickova 16, MŠ 280 144,33 1680 173,20 318
14 Karpatská 1, Špeciálna ZŠ s MŠ 240 153,85 1140 146,15 300
15 Černyševského 8, ZŠ Anatolija Karpova 660 109,63 5400 179,40 289
16 Medzilaborecká 4, MŠ 520 260,00 0,00 260
17 Linzbothova 18, MŠ 200 41,67 5220 217,50 259
18 Bilíkova 1, Cirkevná MŠ Gianny Berettovej Mollovej 320 164,95 660 68,04 233
19 Exnárova 6, MŠ 380 146,15 1060 81,54 228
20 Osadná 5, MŠ (MŠ Česká) 160 210,53 0,00 211
21 Nevädzová 3, Špeciálna ZŠ s MŠ 240 122,45 700 71,43 194
22 Rešetkova 6, MŠ (MŠ Česká) 160 142,86 240 42,86 186
23 Ostredková 14, ZŠ SNP 0,00 15220 179,06 179
24 Pavlovičova 3, MŠ Mamy Margity 140 112,90 260 41,94 155
25 Dudvážska 4, MŠ 100 56,18 800 89,89 146
26 Bohrova 1, MŠ 120 62,50 680 70,83 133
27 Hlboká cesta 4, ZŠ 0,00 4440 130,21 130
28 Vazovova 4, ZŠ 0,00 4460 111,50 112
29 Rajčianska 3, ZŠ (ŠKD) 240 41,38 1880 64,83 106
30 Estónska 7, MŠ 160 100,00 0,00 100
31 Javorinská 9, MŠ 120 68,97 200 22,99 92
32 Podjavorinskej 1, ZŠ s MŠ Milana Hodžu (Škarniclova 1) 120 28,71 1240 59,33 88
33 Žehrianska 9, Špeciálna ZŠ s MŠ 20 7,69 1000 76,92 85
34 Švantnerova 1, MŠ 0,00 780 82,98 83
34 Karadžičova 51, MŠ 40 24,39 480 58,54 83
34 Estónska 3, MŠ 100 62,50 160 20,00 83
35 Grösslingova 48, MŠ M.R. Štefánika 80 48,19 280 33,73 82
36 Majerníkova 62, ZŠ A. Dubčeka 780 78,00 0,00 78
37 Drotárska cesta č.48, ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna 100 44,25 340 30,09 74
37 Turnianska 6, MŠ 120 38,71 540 34,84 74
38 Podzáhradná 1, MŠ 140 62,50 0,00 63
39 Chlumeckého 12, MŠ sv. Vincenta de Paul 120 42,86 220 15,71 59
40 Bulíkova 25, MŠ 60 31,58 240 25,26 57
41 Beňovského 1, ZŠ 200 17,67 1960 34,63 52
42 Piesočná 2, MŠ 0,00 520 41,60 42
43 Mierová 46, ZŠ 220 19,30 980 17,19 36
44 Tabaková 10, MŠ 0,00 200 32,26 32
45 Medzilaborecká 11, ZŠ 0,00 1000 28,57 29
45 Vývojová 228, ZŠ s MŠ 100 10,50 860 18,07 29
46 Sokolíkova 2, ZŠ 0,00 1300 25,84 26
47 Lachova 1, ZŠ 0,00 1020 22,67 23
48 Mokrohájska 3, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím 20 4,69 340 15,96 21
49 Kuzmányho 9, MŠ 0,00 120 20,34 20
49 Dudova 2, ZŠ LEN PAPIER 0,00 1060 20,00 20
50 Röntgenova 16, MŠ 0,00 300 14,85 15
51 Gercenova 10, Spojená škola Svätej Rodiny 0,00 760 10,86 11
51 Latorická 2, MŠ 0,00 100 10,53 11
52 Poloreckého 3, Súkromná MŠ UniCare 0,00 20 5,00 5
53 Beskydská 7, MŠ 0,00 0,00 0
53 Blumentálska 16, Súkromná MŠ Kvietok 0,00 0,00 0
53 Búdková 21, MŠ 0,00 0,00 0
53 Dubová 1, ZŠ s MŠ 0,00 0,00 0
53 Myjavská 22, MŠ 0,00 0,00 0
53 Mudroňova 83, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Nedbalova 4, ZŠ sv. Uršule 0,00 0,00 0
53 Palisády 57, Evanjelická ZŠ a lýceum 0,00 0,00 0
53 Timravina 8, MŠ 0,00 0,00 0
53 Vazovova 16, MŠ 0,00 0,00 0
53 Bieloruská 1, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Biskupická 21, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Vetvárska 7, ZŠ s MŠ 0,00 0,00 0
53 Hnilecká 2, MŠ 0,00 0,00 0
53 Kaméliová 10, MŠ 0,00 0,00 0
53 Bancíkovej 2, MŠ 0,00 0,00 0
53 Borodáčova 2, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Drieňová 16, ZŠ Pavla Marcelyho 0,00 0,00 0
53 Novohradská 3, Spojená škola 0,00 0,00 0
53 Rádiová 52, MŠ (aj MŠ Banšelova) 0,00 0,00 0
53 Ružová dolina 29, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Šťastná 26, MŠ 0,00 0,00 0
53 Západná 2, MŠ 0,00 0,00 0
53 Rubínová 2, MŠ Pekná Cestička, s.r.o 0,00 0,00 0
53 Tbiliská 2, MŠ 0,00 0,00 0
53 Osloboditeľská 1, ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej 0,00 0,00 0
53 Česká 10, ZŠ s MŠ 0,00 0,00 0
53 Česká 10, Súkromná ZŠ 0,00 0,00 0
53 Hálkova 54, Špeciálna ZŠ pre žiakov s autizmom 0,00 0,00 0
53 Hrdličkova 17, Spojená škola internátna (aj Koceľova 26) 0,00 0,00 0
53 Legerského 18, MŠ 0,00 0,00 0
53 Pionierska 12/A, MŠ 0,00 0,00 0
53 Riazanská 75, ZŠ s MŠ 0,00 0,00 0
53 Teplická 5, MŠ 0,00 0,00 0
53 Za Kasárňou 2, ŠKD – ZŠ s MŠ (MŠ Šancová 65) 0,00 0,00 0
53 Karloveská 32, Spojená škola sv. Františka z Assisi 0,00 0,00 0
53 Karloveská 61, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Ľudovíta Fullu 12, MŠ 0,00 0,00 0
53 Bazovského 4, MŠ 0,00 0,00 0
53 Bilíkova 34, Súkromná ZŠ Wonderschool 0,00 0,00 0
53 Damborského 3, MŠ 0,00 0,00 0
53 Nejedlého 8, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Ožvoldíkova 15, MŠ 0,00 0,00 0
53 Pri kríži 2, MŠ 0,00 0,00 0
53 Sekurisova 10, MŠ 0,00 0,00 0
53 Ušiakova 1, MŠ 0,00 0,00 0
53 Ivana Bukovčana 3, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Sv. Pia X. 1/A, MŠ bl. Zdenky Schelingovej 0,00 0,00 0
53 Trnková 1, ZŠ s MŠ 0,00 0,00 0
53 Budatínska 61, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Gessayova 2, MŠ 0,00 0,00 0
53 Gessayova 2, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Haanova 9, MŠ 0,00 0,00 0
53 Holíčska 30, MŠ 0,00 0,00 0
53 Holíčška 50, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Lietavská 1, MŠ 0,00 0,00 0
53 Nobelovo nám. č. 6, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Pankúchova 4, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Prokofievova 5, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Rovniankova 8, MŠ 0,00 0,00 0
53 Turnianska 10, ZŠ 0,00 0,00 0
53 Vavilovova 18, Súkromná MŠ 0,00 0,00 0
53 Vlastenecké námestie, Spojená škola internátna 0,00 0,00 0
53 Žltá 13/A, Bystrá škôlka (aj Malokrasňanská 2) 0,00 0,00 0
10180 80440
spolu kg plast spolu kg papier