Tabuľka zberov

Umiestnenie škôl v 8. ročníku OLOMÁNIE k 13.9.2019

Škola vyzbierané kg PLASTY počet bodov PLASTY vyzbierané kg PAPIER počet bodov PAPIER SPOLU BODOV
1 Nerudova 19, Fairyland Kindergarten 200 333 200 67 400
2 Gemerská 4, MŠ 80 93 1040 241 334
3 Mlynské Nivy 61/A, FMŠ Štrabáčik 160 267 160 53 320
4 Karpatská 1, ŠZŠ s MŠ 160 103 1520 195 298
5 Svrčia 6, Spojená škola internátna 200 105 1040 110 215
6 Rádiová 52, MŠ 40 47 440 102 149
7 Hraničiarska 101/81, MŠ 160 138 138
8 Dudova 2, Detské centrum KRTKO 120 120 120
9 Hlboká cesta 4, ZŠ 4060 119 119
10 Lachova 33, CMŠ Márie Mazzarellovej 160 83 200 21 104
11 Hrdličkova 17, Spojená škola internátna 160 70 320 28 98
12 Medzilaborecká 4, MŠ 180 90 90
13 Dudvážska  4, MŠ 100 56 260 29 85
14 Bazovského 2, Súkromná MŠ Wonderland 40 67 40 13 80
15 Chlumeckého 12, MŠ sv. Vincenta de Paul 100 36 520 37 73
16 Plickova 16, MŠ 60 31 360 37 68
17-18 Grösslingová 48, MŠ M.R. Štefánika 100 61 61
17-18 Žehrianska 9, Špec. ZŠ 10 4 740 57 61
19 Ostredkova 14, ZŠ 100 6 4100 48 54
20-21 Lachova 1, ZŠ 2140 48 48
20-21 Prokofievova 5, ZŠ 140 23 760 25 48
22 Estónska 7, MŠ 80 46 46
23 MŠ Kaméliová 10 120 39 80 5 44
24 Vietnamská 13, MŠ (MŠ Piesočná 2) 20 24 80 19 43
25 Tbiliská 2, MŠ 100 42 42
26 Haanova 9, MŠ 40 21 180 19 40
27 Rešetkova 6, MŠ 20 18 120 21 39
28-29 Pavlovičova 3, MŠ Mamy Margity 20 16 120 19 35
28-29 Pri kríži 2, MŠ 320 35 35
30 MŠ Hnilecká 2 40 22 100 11 33
31-32 Tabaková 10, MŠ 40 32 32
31-32 ZŠ Beňovského 1 100 9 1220 23 32
33 Bilíkova 1, Cirkevná MŠ Gianny Berettovej Mollovej 20 10 200 21 31
34 Škarniclova 1, ZŠ s MŠ Milana Hodžu (MŠ Podjavorinskej 1) 580 30 30
35-36 Nevädzova 3, Špec. ZŠ 20 10 180 18 28
35-36 Mokrohájska 3, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím 40 13 220 15 28
37 Bulíkova 25, MŠ 40 21 60 6 27
38-39 Estónska 3, MŠ 40 23 23
38-39 Rajčianska 3, ZŠ 60 10 380 13 23
40-41 Mierová 46, ZŠ 100 9 740 13 22
40-41 Turnianska 6, MŠ 40 13 140 9 22
42 Piesočná 2, MŠ 40 16 40 3 19
43 Podzáhradná 1, MŠ 40 18 18
44 Černyševského 8, ZŠ 20 3 420 14 17
45-46 Dubová 1, ZŠ 100 11 180 4 15
45-46 Dudova 2, ZŠ 780 15 15
47 Sokolíkova 2, ZŠ 640 13 13
48 Osadná, MŠ Česká 40 11 11
49-50 Bieloruská 1, ZŠ 40 7 80 3 10
49-50 Karloveská 32, Spojená škola sv. Františka z Assisi 640 10 10
51 Vavilovova  18, Súkromná MŠ 10 5 40 4 9
52 Majerníkova 62, ZŠ A. Dubčeka 60 6 6
53 Vazovova 4, ZŠ 40 5 5
54 Bancíkovej 2, MŠ 40 2 2
55 Beskydská 7, MŠ
55 Búdková 21, MŠ
55 Drotárska cesta č.48, ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
55 Javorinská 9, MŠ
55 Karadžičova 51, MŠ
55 Kuzmányho 9 , MŠ
55 Malá 6, MŠ
55 Myjavská 22, MŠ
55 ZŠ Mudroňova 83
55 Nedbalova 4, ZŠ sv. Uršule
55 Palisády 57, Evanjelická základná škola
55 Timravina 8, MŠ
55 Vazovova 16, MŠ
55 Biskupická 21, ZŠ
55 Latorická 2, MŠ
55 Linzbothova 18, MŠ
55 Vetvárska 7, MŠ
55 Borodáčova 2, ZŠ
55 Drieňová 16, ZŠ Pavla Marcelyho
55 Exnárova 6, MŠ
55 Medzilaborecká 11, ZŠ
55 Novohradská 3, Spojená škola
55 Ružová dolina 29, ZŠ
55 Slovinská 1, Vláčik MŠ pri DC
55 Šťastná 26, MŠ
55 Západná, 2, MŠ
55 Rubínová 2, MŠ Pekná Cestička, s.r.o
55 Osloboditeľská 1, ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej
55 Česká 10, ZŠ s MŠ
55 Česká 10, Súkromna základna škola
55 Hálkova 54, Špeciálna ZŠ pre žiakov
s autizmom
55 Legerského 18, MŠ
55 Pionierská 12/A, MŠ (ZŠ Sibírska)
55 Riazanská 75, ZŠ s MŠ
55 Za Kasárňou 2, ŠKD – ZŠ s MŠ
55 Karloveská 61, ZŠ
55 Ľudovíta Fullu 12. MŠ
55 Sv. Pia X. 1/A
55 ZŠ Ivana Bukovčana 3
55 Bazovského 4, MŠ
55 Bilíkova  34, Súkromná základná škola Wonderschool
55 Damborského 3, MŠ
55 Nejedlého 8, ZŠ
55 Ožvoldíkova 15, MŠ
55 Sekurisova 10, MŠ
55 Švantnerova 1, MŠ
55 Ušiakova 1, MŠ
55 Vývojová 228, ZŠ
55 Trnková 1, ZŠ s MŠ
55 Bohrova 1, MŠ
55 Budatínska 61, ZŠ
55 Gercenova 10, Spojená škola Svätej Rodiny
55 Gessayova 2, ZŠ
55 Gessayova 2, MŠ
55 Holíčška 50, ZŠ
55 Holíčska 30, MŠ
55 Lietavská 1, MŠ
55 Nobelovo nám. č.6, ZŠ
55 Pankúchova 4, ZŠ
55 Rontgenova 16, MŠ
55 Rovniankova 8, MŠ
55 Turnianska 10, ZŠ