Tabuľka zberov

Zbery vykonané do 8.3.2018

Škola vyzbierané kg PLASTY počet bodov PLASTY vyzbierané kg PAPIER počet bodov PAPIER SPOLU BODOV
1 Svrčia 6, Spojená škola internátna 2400 1263 9840 1036 2299
2 Mlynské Nivy 61/A, FMŠ Štrabáčik 680 1133 3300 1100 2233
3 Nerudova 19, Fairyland Kindergarten 802 1337 1760 587 1924
4 Plickova 16, MŠ 1300 699 4500 484 1183
5 Linzbothova 18, MŠ 1540 856 1500 167 1023
6 Vietnamská 13, MŠ (MŠ Piesočná 2) 620 705 500 114 819
7 Dudova 2, Detské centrum KRTKO 520 703 703
8 Bilíkova  34, Súkromná materská škola Wonderschool 620 535 880 152 687
9 Dudvážska  4, MŠ 840 472 1840 207 679
10 Kaméliová 10, MŠ 1680 560 1360 91 651
11 Karpatská 1, ŠZŠ s MŠ 380 211 3600 400 611
12 Bulíkova 25, MŠ 780 411 1380 145 556
13 Nevädzova 3, Špec. ZŠ 520 406 900 141 547
14 Karadžičova 51, MŠ 320 195 2120 259 454
15 Hnilecká 2, MŠ 500 278 1220 136 414
16 Lachova 33, CMŠ Márie Mazzarellovej 500 258 1100 113 371
17 Estónska 7, MŠ 600 357 357
18 Gemerská 4, MŠ 260 277 280 60 337
19 Rešetkova 6, MŠ 380 253 600 80 333
20 Slovinská 1, Vláčik MŠ pri DC 80 200 260 130 330
21 Exnárova 6, MŠ 360 139 2340 180 319
22 Piesočná 2, MŠ 600 244 820 67 311
23 Hrdličkova 17, Spojená škola internátna 280 128 1880 173 301
24 Trnková 1, ZŠ s MŠ 520 188 1520 110 298
25 Malá 6, MŠ 200 294 294
26 Haanova 9, MŠ 360 190 900 95 285
27 Bohrova 1, MŠ 320 167 940 98 265
28 Podzáhradná 1, MŠ 580 259 259
29 Grösslingová 48, MŠ M.R. Štefánika 460 256 256
30 Vazovova 16, MŠ 160 133 700 117 250
30 Rajčianska 3, ZŠ 520 113 3160 137 250
31 Černyševského 8, ZŠ 800 133 3420 114 247
32 Ožvoldíkova 15, MŠ 140 73 1300 135 208
33 Mierová 46, ZŠ 780 78 6420 128 206
33 Žehrianska 9, Špec. ZŠ 200 80 1580 126 206
34 Vývojová 228, ZŠ 680 126 2060 77 203
35 Ružová dolina 29, ZŠ 340 92 1960 107 199
36 Ostredkova 14, ZŠ 12200 174 174
37 Bazovského 2, Súkromná MŠ Wonderland 280 127 340 31 158
38 Lachova 1, ZŠ 280 36 4680 121 157
39 Biskupická 21, ZŠ 220 72 1220 80 152
40 Latorická 2, MŠ 280 147 147
41 Bilíkova 1, Cirkevná MŠ Gianny Berettovej Mollovej 280 144 144
42 Pri kríži 2, MŠ 1300 134 134
43 Vetvárska 7, MŠ 120 130 130
44 Tbiliská 2, MŠ 300 125 125
45 Nedbalova 4, ZŠ sv. Uršule 1940 124 124
46 Turnianska 6, MŠ 260 84 520 34 118
47 Hlboká cesta 4, ZŠ 3960 117 117
48 Beňovského 1, ZŠ 380 45 2460 58 103
49 Palisády 57, Evanjelická základná škola 240 100 100
50 Chlumeckého 12, MŠ sv. Vincenta de Paul 160 57 580 41 98
51 Mokrohájska 3, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím 220 55 660 33 88
52 Ušiakova 1, MŠ 120 65 200 22 87
53 Legerského 18, MŠ 720 83 83
53 Karloveská 32, Spojená škola sv. Františka z Assisi 80 8 3960 75 83
54 Česká 10, ZŠ s MŠ 400 82 82
55 Prokofievova 5, ZŠ 240 57 480 23 80
56 Holíčška 50, ZŠ 420 65 300 9 74
57 Medzilaborecká 11, ZŠ 220 27 1860 46 73
58 Vavilovova  18, Súkromná MŠ 80 42 160 17 59
59 Sokolíkova 2, ZŠ 2340 47 47
60 Bazovského 4, MŠ 320 44 44
60 Gercenova 10, Spojená škola Svätej Rodiny 280 21 1560 23 44
61 Vazovova 4, ZŠ 420 42 42
62 Hálkova 54, Špeciálna ZŠ pre žiakov
s autizmom
480 41 41
63 Západná, 2, MŠ 140 39 39
64 Majerníkova 62, ZŠ A. Dubčeka 320 34 34
65 ZŠ Ivana Bukovčana 3 160 11 1600 22 33
66 Bieloruská 1, ZŠ 100 23 120 6 29
67 Dudova 2, ZŠ 920 25 25
68 Pankúchova 4, ZŠ 140 12 12
69 Beskydská 7, MŠ 0
69 Búdková 21, MŠ 0
69 Gajova 21, Funiversity s.r.o. 0
69 Ferienčíkova 12, MŠ 0
69 Kuzmányho 9 , MŠ 0
69 Myjavská 22, MŠ 0
69 ZŠ Mudroňova 83 0
69 Tabaková 10, MŠ 0
69 Timravina 8, MŠ 0
69 Estónska 3, MŠ 0
69 Malodunajská 41, MŠ Sovička 0
69 Priehradná 42, Športová školka a jasle Mammamia 0
69 Babuškova 2, jasle Baby Komfort 0
69 Bancíkovej 2, MŠ 0
69 Borodáčova 2, ZŠ 0
69 Drieňová 16, ZŠ Pavla Marcelyho 0
69 Haburska 4 , MŠ 0
69 Sečovská 3, Súkromná MŠ Včielka 0
69 Novohradská 3, Spojená škola 0
69 Rádiová 52, MŠ 0
69 Šťastná 26, MŠ 0
69 Čachtická 14, Spojená škola de La Salle 0
69 Rubínová 2, MŠ Pekná Cestička, s.r.o 0
69 Koniarkova 9, MŠ 0
69 Osloboditeľská 1, ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej 0
69 Česká 10, Súkromna základna škola 0
69 Pionierská 12/A, MŠ (ZŠ Sibírska) 0
69 Riazanská 75, ZŠ s MŠ 0
69 Vihorlatská 1, Súkromné detské centrum SLNIEČKO 0
69 Za Kasárňou 2, ŠKD – ZŠ s MŠ 0
69 Kolískova 14, MŠ 0
69 Ladislava Sáru č. 1, Gymnázium 0
69 Ľudovíta Fullu 12. MŠ 0
69 Batkova 2, Súkromná ZŠ Harmónia 0
69 Damborského 3, MŠ 0
69 Sekurisova 10, MŠ 0
69 Švantnerova 1, MŠ 0
69 Budatínska 61, ZŠ 0
69 Gessayova 2, ZŠ 0
69 Gessayova 2, MŠ 0
69 Holíčska 30, MŠ 0
69 Lietavská 1, MŠ 0
69 Nobelovo nám. č.6, ZŠ 0
69 Nobelovo nám. č.6, MŠ Baby Land 0
69 Rontgenova 16, MŠ 0
69 Rovniankova 8, MŠ 0
69 Turnianska 10, ZŠ 0