Tabuľka zberov

Zbery vykonané do 11.5.2018

Škola vyzbierané kg PLASTY počet bodov PLASTY vyzbierané kg PAPIER počet bodov PAPIER SPOLU BODOV
1 Svrčia 6, Spojená škola internátna 3000 1579 11820 1244 2823
2 Mlynské Nivy 61/A, FMŠ Štrabáčik 880 1467 3780 1260 2727
3 Nerudova 19, Fairyland Kindergarten 1062 1770 2080 693 2463
4 Linzbothova 18, MŠ 2020 1122 4000 444 1566
5 Plickova 16, MŠ 1520 817 5280 568 1385
6 Vietnamská 13, MŠ (MŠ Piesočná 2) 760 864 600 136 1000
7 Karpatská 1, ŠZŠ s MŠ 580 322 4880 542 864
8 Bilíkova  34, Súkromná materská škola Wonderschool 780 672 1060 183 855
9 Dudvážska  4, MŠ 980 551 2480 279 830
10 Kaméliová 10, MŠ 2000 667 1940 129 796
11 Dudova 2, Detské cenrum KRTKO 520 703 703
12 Bulíkova 25, MŠ 940 495 1620 171 666
13 Gemerská 4, MŠ 480 511 580 123 634
14 Nevädzova 3, Špec. ZŠ 520 406 900 141 547
15 Lachova 33, CMŠ Márie Mazzarellovej 700 361 1640 169 530
16 Karadžičova 51, MŠ 320 195 2120 259 454
17 Piesočná 2, MŠ 860 350 1120 91 441
18 Estónska 7, MŠ 720 429 429
19 Hnilecká 2, MŠ 500 278 1220 136 414
20 Černyševského 8, ZŠ 1420 236 5260 175 411
21 Trnková 1, ZŠ s MŠ 720 261 1940 141 402
22 Legerského 18, MŠ 460 264 1160 133 397
23 Rešetkova 6, MŠ 440 293 720 96 389
24 Bohrova 1, MŠ 420 219 1340 140 359
25 Vazovova 16, MŠ 260 217 840 140 357
26 Ožvoldíkova 15, MŠ 240 125 2140 223 348
27 Slovinská 1, Vláčik MŠ pri DC 80 200 260 130 330
28 Exnárova 6, MŠ 360 139 2340 180 319
29 Rajčianska 3, ZŠ 640 139 4120 179 318
30 Grösslingová 48, MŠ M.R. Štefánika 560 311 311
31 Vývojová 228, ZŠ 1000 186 3340 124 310
32 Podzáhradná 1, MŠ 680 304 304
33 Hrdličkova 17, Spojená škola internátna 280 128 1880 173 301
34 Malá 6, MŠ 200 294 294
35 Nedbalova 4, ZŠ sv. Uršule 4560 290 290
36 Haanova 9, MŠ 360 190 900 95 285
37 Biskupická 21, ZŠ 460 151 1860 122 273
38 Kuzmányho 9 , MŠ 160 136 660 112 248
39 Turnianska 6, MŠ 440 142 1420 92 234
40 Prokofievova 5, ZŠ 580 138 2000 95 233
41 Mierová 46, ZŠ 940 94 6720 134 228
42 Žehrianska 9, Špec. ZŠ 200 80 1580 126 206
43 Chlumeckého 12, MŠ sv. Vincenta de Paul 340 121 1140 81 202
44 Ružová dolina 29, ZŠ 340 92 1960 107 199
45 Lachova 1, ZŠ 360 46 5460 141 187
46 Ostredkova 14, ZŠ 12200 174 174
47 Bazovského 2, Súkromná MŠ Wonderland 280 127 340 31 158
48 Búdková 21, MŠ 120 113 220 42 155
49 Palisády 57, Evanjelická základná škola 360 150 150
50 Latorická 2, MŠ 280 147 147
51 Bilíkova 1, Cirkevná MŠ Gianny Berettovej Mollovej 280 144 144
52 Pri kríži 2, MŠ 1300 134 134
53 Beňovského 1, ZŠ 540 64 2820 67 131
54 Vetvárska 7, MŠ 120 130 130
55 Pavlovičova 3, MŠ Mamy Margity 140 127 127
56 Tbiliská 2, MŠ 300 125 125
57 Hlboká cesta 4, ZŠ 3960 117 117
58 Česká 10, ZŠ s MŠ 540 111 111
59 Západná, 2, MŠ 320 89 140 8 97
60 Bieloruská 1, ZŠ 300 68 560 26 94
61 Mokrohájska 3, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím 220 55 660 33 88
62 Ušiakova 1, MŠ 120 65 200 22 87
63 Karloveská 32, Spojená škola sv. Františka z Assisi 80 8 3960 75 83
64 Vazovova 4, ZŠ 420 42 1980 40 82
65 Holíčška 50, ZŠ 420 65 300 9 74
66 Medzilaborecká 11, ZŠ 220 27 1860 46 73
67 Majerníkova 62, ZŠ A. Dubčeka 640 68 160 3 71
68 Vavilovova  18, Súkromná MŠ 80 42 160 17 59
69 Sokolíkova 2, ZŠ 2340 47 47
70 Bazovského 4, MŠ 320 44 44
70 Gercenova 10, Spojená škola Svätej Rodiny 280 21 1560 23 44
71 Hálkova 54, Špeciálna ZŠ pre žiakov
s autizmom
480 41 41
72 Škarniclova 1, ZŠ s MŠ Milana Hodžu 200 28 220 6 34
73 ZŠ Ivana Bukovčana 3 160 11 1600 22 33
74 Dudova 2, ZŠ 920 25 25
75 Pankúchova 4, ZŠ 140 12 12
76 ZŠ Karloveská 61 80 9 9
77 Beskydská 7, MŠ 0
77 Gajova 21, Funiversity s.r.o. 0
77 Ferienčíkova 12, MŠ 0
77 Myjavská 22, MŠ 0
77 ZŠ Mudroňova 83 0
77 Tabaková 10, MŠ 0
77 Timravina 8, MŠ 0
77 Estónska 3, MŠ 0
77 Malodunajská 41, MŠ Sovička 0
77 Bancíkovej 2, MŠ 0
77 Borodáčova 2, ZŠ 0
77 Drieňová 16, ZŠ Pavla Marcelyho 0
77 Haburska 4 , MŠ 0
77 Novohradská 3, Spojená škola 0
77 Rádiová 52, MŠ 0
77 Šťastná 26, MŠ 0
77 Čachtická 14, Spojená škola de La Salle 0
77 Koniarkova 9, MŠ 0
77 Osloboditeľská 1, ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej 0
77 Česká 10, Súkromna základna škola 0
77 Pionierská 12/A, MŠ (ZŠ Sibírska) 0
77 Riazanská 75, ZŠ s MŠ 0
77 Vihorlatská 1, Súkromné detské centrum SLNIEČKO 0
77 Za Kasárňou 2, ŠKD – ZŠ s MŠ 0
77 Kolískova 14, MŠ 0
77 Ladislava Sáru č. 1, Gymnázium 0
77 Ľudovíta Fullu 12. MŠ 0
77 Batkova 2, Súkromná ZŠ Harmónia 0
77 Damborského 3, MŠ 0
77 Sekurisova 10, MŠ 0
77 Švantnerova 1, MŠ 0
77 Budatínska 61, ZŠ 0
77 Gessayova 2, ZŠ 0
77 Gessayova 2, MŠ 0
77 Holíčska 30, MŠ 0
77 Lietavská 1, MŠ 0
77 Nobelovo nám. č.6, ZŠ 0
77 Nobelovo nám. č.6, MŠ Baby Land 0
77 Rontgenova 16, MŠ 0
77 Rovniankova 8, MŠ 0
77 Turnianska 10, ZŠ 0