TRETIA BÉ STRETLA LENNONA

S víťazom mozaiky z nápojových plechoviek

  • Prečo Lennon, pani Takáčová?

Myšlienka vytvoriť mozaiku Johna Lennona vznikla z nenápadnej situácie, ktorou bolo zvonenie na vyučovaciu hodinu. V našej tvorivo – humanistickej škole nestresujeme žiakov na začiatku a konci vyučovacej hodiny klasickým zvončekom, ale používame rôzne melódie. Jednou z melódií bola i pieseň od Beatles, ktorá sa deťom mimoriadne zapáčila. Deti sú prirodzene zvedavé, chceli vedieť, o akú pieseň ide, a tak sme sa v rámci hudobnej výchovy zoznámili so životom a tvorbou Johna Lennona a Beatles. Žiaci sa natoľko nadchli touto hudobnou legendou, že keď sme sa dozvedeli o súťaži, námet mozaiky bol jasný.

  • Dielo je tak výnimočné, že mi nedá spýtať sa, koľko takýchto diel ste už vytvorili?

Na hodinách výtvarnej výchovy sme už v minulosti spoločne vytvorili rôzne mozaiky, novinkou bola práca s plechovkami.

  • Škola vďaka III.B vyhrala od nášho partnera BevCan East Europe 300 eur. Boli odmenení tvorcovia za svoje úsilie?

Každý žiak dostal za svoju vytrvalú, trpezlivú a tvorivú prácu pamäťový USB kľúč.

  • Pani Drgoňová, vaša škola bola v marci 2012 dejiskom otvárania nultého ročníka Olompiády. Ako hodnotíte úroveň tohto výchovno–vzdelávacieho programu?

Už v prípravnej fáze, hneď pri zrode nápadu vášho tímu zamestnancov, som to vnímala ako skvelú myšlienku, ktorú treba podporiť a rozvíjať. Deti sa často stretávajú s požiadavkou triedenia odpadu prvýkrát až v škole. Preto sa od začiatku snažíme vypestovať u nich správne návyky separovania odpadkov. Žiaci sa nenásilnou a pre nich zrozumiteľnou formou postupne zoznamujú s problémami životného prostredia a s ich praktickým riešením. Je to program, ktorý má svoj význam a hodnotu, a preto má dominantnú pozíciu v rámci nášho výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rozhovor riaditeľkou školy ZŠ Ostredková, PaedDr. Erika Drgoňovou a pani učiteľkou IV.B Mgr. Annou Takáčovou

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *