Už 16. ročník S OLO zadarmo do ZOO

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa prostredníctvom podujatí projektu Olománia snaží deťom a žiakom počas školského roka zdôrazniť význam triedenia odpadu. Jedno z týchto podujatí, S OLO zadarmo do ZOO, otvorilo už 8. ročník projektu Olománia.

Viac ako 6 000 detí a žiakov z bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, sa počas dvoch septembrových týždňov zúčastnilo v poradí 16. ročníka podujatia S OLO zadarmo do ZOO. Už osem rokov je toto podujatie pod krídlami nášho výchovno-vzdelávacieho projektu Olománia a tvorí súčasť celoročného programu. A dôvod jeho existencie? Uvedomenie si dôležitosti spoločenskej zodpovednosti každého jedného z nás, nášho postoja k prírode, pretože mnohé živočíšne druhy môžeme vidieť už len v ZOO aj dôsledkom činnosti človeka. Malí návštevníci mohli na vlastné oči vidieť až 1 020 zvierat zo 180 rôznych druhov.  Oproti roku 1960, kedy bratislavská ZOO otvorila svoje brány pre verejnosť po prvýkrát, pribudlo 106 druhov a 782 zvierat.

Deti a žiaci zo 116 materských, špeciálnych a základných škôl mali možnosť po splnení podmienok projektu, ktorými sú vykonanie dvoch zberov papiera alebo plastu v prebiehajúcom ročníku projektu, opäť zdarma prejsť bránami bratislavskej zoologickej záhrady. Dobrovoľnou vstupenkou bolo ovocie alebo zelenina pre zvieratká. Podujatie sa každým rokom teší obrovskému záujmu detí aj pedagógov.

„Ekovýchova je behom na dlhé trate, pretože jej výsledky sa ukážu až po niekoľkých rokoch, ale je mimoriadne dôležitá už od detského veku. Som veľmi rád, že bratislavská mestská spoločnosť OLO má dlhoročný projekt s výbornými výsledkami, ktorého cieľom je naučiť obyvateľov hlavného mesta, práve cez deti, triediť, osvojiť si pojmy recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu, či spoločenská zodpovednosť,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti OLO Ing. Martin Maslák.

„Po celom Slovensku, vrátane Bratislavy sme uskutočnili už viac ako 70 analýz kvality triedenia odpadov. Takmer vo všetkých prípadoch sme zistili, že úroveň triedenia odpadov má nedostatky a nemalý priestor na zlepšenie. Aj z tohto pohľadu je dôležité dlhodobé a systematické vzdelávanie už od útleho veku. Aj preto si vážime, že v Bratislave deti k zodpovednému nakladaniu s odpadmi vedie projekt Olománia,“ hovorí RNDr. Michal Sebíň, PhD. z organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje financovanie triedeného zberu v hlavnom meste Bratislava.

Ako dodáva riaditeľka bratislavskej ZOO, Ing. Miloslava Šavelová: „Teší nás, že aj ZOO Bratislava je súčasťou projektu Olománie. Spolu s Olomániou máme rovnaký cieľ, naučiť ľudí, deti či dospelých, správať sa voči prírodnému prostrediu zodpovedne a s rešpektom. Šíriť osvetu o ochrane prírody a podporovať vzdelávanie v tejto oblasti je tiež jednou z dôležitých úloh zoologickej záhrady v Bratislave.“

Ing. Karin Zvalová
zodpovedná za projekt

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *