Veľké OLOMPIJSKÉ finále

Viac ako tisíc detí z bratislavských škôl zaplavilo, v piatok 15. júna, Partizánsku lúku v Bratislave. Amfiteáter v areáli Železnej studienky ožil účastníkmi nultého ročníka Olompiády 2012. Rok olympiády sa takto stal pre deti zo 45 bratislavských škôl, ktoré sa zapojili do zberu a triedenia odpadu, aj rokom „olompijským“. 

 Organizátori projektu, Magistrát mesta Bratislavy a spoločnosť OLO a.s., podnietili verejne prospešnú aktivitu detí a zaujímavým spôsobom tak prispeli k rozšíreniu ich environmentálneho povedomia. Zapojením do súťaže, žiaci základných, materských a špeciálnych škôl, získavajú návyky správneho nakladania s odpadmi. Aktívnou účasťou na zbere a triedení odpadu prispievajú k jeho následnému využitiu ako druhotnej suroviny. Separovanie odpadu sa stáva súčasťou životného štýlu detí, čo má, z pohľadu čistoty životného prostredia, mimoriadne pozitívny význam.

 Vo veľkom „olompijskom“ finále sa stretli päťčlenné družstvá z piatich najúspešnejších škôl. Pri takýchto súťažiach sa vraví, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Uvedieme však aspoň trojicu najlepších škôl. Hodnotil sa zber plastov, papiera, vlastné aktivity školy a sprievodné súťaže. Na 1. mieste v hlavnej súťaži sa umiestnili deti zo Základnej školy s materskou školou na Trnkovej ulici v Jarovciach. Vyzbierali vyše 3630 kilogramov papiera a 630 kilogramov plastu. „Zbierali takmer všetky deti. Hlavne po víkende prichádzali s plnými igelitovými taškami a plastovými vrecami,“ vyznala sa bezprostredne po prevzatí putovného pohára zástupkyňa riaditeľa víťaznej školy Tatiana Krepsová. Do súťaže sa na škole v Jarovciach  zapojilo 127 chlapcov a dievčat. Nie je tajomstvom, že im pritom pomáhali celé Jarovce. Teda i dospelí. Je len symbolické, že aj cena pre víťazov, „Putovný pohár Olompiády,“ v originálnom stvárnení mladého bratislavského dizajnéra Juraja Výboha, je z recyklovaného materiálu. Spolu s pohárom získala víťazná škola aj šek na 1000 eur. Ako druhá skončila Súkromná základná škola Harmónia v Dúbravke, ktorá získala 700 eur a tretia Spojená škola internátna z Karlovej Vsi si odniesla šek na  500 eur.

 Doterajší výsledok úsilia detí zameraný na čistotu životného prostredia v našom hlavnom meste je pozoruhodný. Takmer 8000 mladých Bratislavčanov v rámci Olompiády už vyzbieralo 33 ton papiera a 6,5 tony plastov.  Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa spoločnosti OLO a.s.  Romana Achimského, organizátori Olompiády chceli podporiť myšlienku zodpovednosti školákov za životné prostredie, no neočakávali až taký veľký záujem. Teší ho tiež, že tých, ktorí separujú, je každým rokom pribúda. Podľa neho by sa však mala trochu zmeniť legislatíva, lebo táto oblasť sa rýchlo vyvíja a treba na to reagovať.

 Školáci chránia životné prostredie

Každý z nás má šancu urobiť niečo pre čistejšiu, zdravšiu  a krajšiu Bratislavu. Základná škola Turnianská v bratislavskej Petržalke je už sedem rokov zapojená do medzinárodného programu Zelená škola. Podľa Evy Hubinskej, zástupkyne riaditeľky školy, v spolupráci             s Vodohospodárskym podnikom Šamorín, „adoptovali“ si časť toku Chorvátskeho ramena. V rámci tejto aktivity ho žiaci spoločne s pedagógmi dvakrát do roka čistia od odpadu.

Deti sú nám skutočne príkladom. Dosiahnuté výsledky v zbere a recyklácii komunálneho odpadu v rámci „Olompiády“ dávajú za pravdu vyhláseniu R. Achimskému, že „prostredníctvom detí sa podarí zvýšiť aj účasť dospelých na separovaní komunálneho odpadu v hlavnom meste.“ Doterajšie výsledky najúspešnejších škôl sú toho dôkazom. Na separovanom zbere sa spolu s deťmi významne podieľajú i dospelí občania nášho hlavného mesta. Už to nie je len klasický zber papiera. Významnú časť separovaného zberu tvoria aj plasty. Kedysi na našej planéte vôbec neexistovali. Dnes sme však plastmi obklopení snáď všade. Možno preto sa o dnešnej dobe hovorí aj ako dobe plastovej. Veď len v Európe sa ročne vyrobí 60 miliónov ton plastov a to je len 25 percent z celkovej ročnej produkcie vyrobenej vo svete. Plasty plne nahradia kov a sú pritom výrazne ľahšie, nahradia sklo, pričom sú pevné, nepraskajú,  ako problém sa však ukazuje, že po ich použití sú častou príčinou znečisťovania životného prostredia. Nezodpovedné zahadzovanie plastových fliaš a tašiek má veľmi negatívny vplyv na kvalitu života na Zemi. Rozkladajú sa veľmi pomaly. Môže to trvať až 200 rokov než sa úplne rozložia. Prirodzenou ochranou pred znečisťovaním prostredia okolo nás je práve separovaný zber odpadu a jeho následná recyklácia. V tomto smere má Olompiáda výrazne pozitívny prínos pri ochrane zdravého životného prostredia.

 Olompiáda pokračuje

Projekt Olompiáda je otvorený pre dobré kreatívne nápady s naozajstným pozitívnym vzťahom k Bratislave a jej životnému prostrediu. Preto ho podporili aj známe osobnosti. Grafik a pedagóg Dušan Junek je autorom loga Olompiády. Majster slova a štetca, slovenský básnikprozaikdramatikscenárista, textár a hlavne vnímavý priateľ detí Daniel Hevier zložil text „olompijskej“ hymny. Ako povedal, osobne je príkladom v šetrení surovinami. Sám nevyhadzuje veci. Podľa jeho slov, ak popíše papier, ešte ho využíva na koncepty. Považuje sa aj za hovorcu detí i preto podporil projekt. Spisovateľ v súvislosti s Olompiádou pripomenul, že aj výtvarníci recyklujú. Nepotrebné veci, ktoré prestali plniť svoju funkciu využívajú na výrobu šperkov, na spríjemnenie prostredia, vytváranie umeleckých artefaktov… Autorom „olompijských“ plagátov je známy karikaturista Alan Lesyk. Myšlienku Olompiády podporil aj slovenský kozmonaut Ivan Bella. Tvárou Olompiády sa stali    olympionici Peter a Pavol Hochschornerovci, ktorí napriek vrcholiacej príprave na olympiádu v Londýne neodmietli pozvanie detí. „Program aj nastúpenie súťažiacich bolo veľmi podobné skutočnej olympiáde. Je to dobrá odmena za snahu detí,“ povedal o „Veľkom finále Olompiády“ Peter Hochschorner, ktorý tu niekoľko hodín rozdával záujemcom podpisy.

Popri zábavno-športovom zápolení, na podujatí, moderovanom  Romanom Pomajbom a Danom Danglom k príjemnej atmosfére prispeli hudobné skupiny Denis Lacho s kapelou, Peter Cmorik Band, Mukatado a Diskotéka Jarka. Na svoje si však prišli aj milovníci iných žánrov. Veľké Olompijské finále totiž spestrili tiež Divadlo na kolesách,  Klaun Adyno + klaun Roman, ale tiež mimoriadne sledované vystúpenie bratislavských mestských policajtov s ich štvornohými pomocníkmi. V rámci tvorivých dielní na stánku Bibiany nejeden školáčik objavil v sebe vlohy pre umeleckú prácu s odpadovými surovinami.

V septembri chcú organizátori, po vyhodnotení pilotného projektu, odštartovať prvý, už riadny ročník Olompiády 2012-2013. Pozvánkou pre všetkých bratislavských školákov sa stal refrén olompijskej hymny Dana Heviera:

Každé decko z našej triedy
separuje čiže triedi
triedi čiže separuje
pozri aký poklad tu je

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *