Víťazi cien v odpadovom hospodárstve Zlatý mravec za rok 2012 sú známi (www.odpady-portal.sk, 16.11.2012)

V kongresovom centre Technopol sa 15.11.2012 v rámci 8.medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva uskutočnilo slávnostné dekorovanie víťazov 7. ročníka súťaže Zlatý mravec, ktorá ocenila najlepšie projekty v odpadovom hospodárstve za rok 2012.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Brantner Fatra, Mondi SCP Ružomberok, TrashOut, OLO a v kategórii študentských projektov Ing. Juan José Chávez Fuentes z STÚ v Bratislave.

íťazom kategórie komunálne odpadové hospodárstvo sa stala spoločnosť Brantner Fatra s projektom „Priateľsky k životnému prostrediu, zodpovedne k zákazníkom“. Spoločnosť bola ocenená za dlhoročné príkladné poskytovanie služieb v komunálnom odpadovom hospodárstve v meste Martin. Úspešnou intenzifikáciou systému triedeného zberu a pravidelnou prácou s verejnosťou, v spolupráci s mestom Martin, výraznou mierou prispela  k zvýšeniu miery recyklácie zložiek komunálneho odpadu a jeho odkloneniu od skládkovania.

V kategórii firemné odpadové hospodárstvo sa víťazom stal celulózovo-papierenský podnik MONDI SCP Ružomberok. V  súťaži uspel s projektom „Optimalizácia odpadového hospodárstva v spoločnosti MONDI SCP“. Hodnotiaca komisia ocenila, že spoločnosť MONDI SCP zásadným spôsobom optimalizovala, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, nakladanie s odpadmi  vo svojej výrobnej prevádzke v Ružomberku . Výsledkom ich snaženia je zníženie množstva vyprodukovaných odpadov za posledných päť rokov o 270.000 ton. Spoločnosť takmer 60% svojich odpadov materiálovo zhodnocuje alebo recykluje a 9% energeticky využíva.

Kategóriu Inovatívne riešenia tento rok ovládla spoločnosť TrashOut s projektom: „Mobilná aplikácia na lokalizáciu nelegálnych skládok odpadov“. Spoločnosť bola ocenená za originálny prístup k riešeniu akútneho problému odpadového hospodárstva, ktorým je vznik nelegálnych skládok odpadov. Aplikácia vyvinutá spoločnosťou TrashOut umožňuje pomocou mobilného telefónu rýchlu a jednoduchú lokalizáciu nelegálnej skládky, nahlásenie jej základných charakteristík.

Takto získané údaje vytvárajú jedinečnú databázu, ktorá je všeobecne dostupná pre verejnosť i inštitúcie zodpovedné za odstraňovanie nelegálnych skládok. Aplikácia sa začína postupne úspešne využívať nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách a v Severnej Amerike.

Víťazom kategórie environmentálna výchova sa stala bratislavská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu za projekt „Olompiáda“. Prvenstvo si spoločnosť OLO odniesla za originálnosť a komplexnosť vzdelávaco-zábavného programu OLOMPIÁDA, určeného pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl zameraného na výchovu a  vzdelávanie v oblasti triedeného zberu odpadov a ochrany životného prostredia.

V silnej konkurencii študentských prác sa v tomto ročníku súťaže šťastie usmialo na čerstvého absolventa  Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STÚ v Bratislave Ing. Juana Josého Cháveza Fuentesa. Najvyššiu známku získala jeho diplomová práca s témou: Dizajn bioplynovej stanice pre poľnohospodárske zvyšky.

Komisia ocenila osobitý prístup a spôsob spracovaniu náročnej témy využívania poľnohospodárskych zvyškov odpadov na produkciu bioplynu v podmienkach malej farmárskej bioplynovej stanice. Diplomová práca veľmi zrozumiteľne poukazuje na možné energetické profity z prevádzky  bioplynových staníc rôzneho typu spracovaním základných  rastlinných a živočíšnych zvyškov z poľnohospodárskej výroby.

Ceny víťazom odovzdal  štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a za vyhlasovateľov Fritz Flanderka, Peter Krasnec, Pavel Jech a Miroslav Jurkovič.

Vyhlasovateľmi súťaže sú Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie a spoločnosť Tanzer Consulting Slovakia.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *