OBJEDNÁVKA veľkokapacitného kontajnera (VKK)

  • Pozn.: VKK pristavujeme max. na 3 dni jedenkrát za školský rok.
    Podmienkou bezplatného pristavenia kontajnera je splnenie podmienky účasti vo výchovno-vzdelávacom projekte OLO - min. 3 zbery papiera (aspoň 750 kg za školský rok). Presné termíny pristavenia a odobratia VKK vám budú potvrdené e-mailom.

  • Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú dostupné tu.