Mesiac recyklácie odpadu

„Radšej jeden krát vidieť ako tisíc krát počuť!“

Jeden z najefektívnejších nástrojov vzdelávania a osvety, ktorý využíva aj naša spoločnosť už niekoľko rokov a v rámci projektu Olománie už šiesty rok, sú exkurzie. Vzhľadom na dlhšiu technickú odstávku bratislavského závodu Spaľovňa odpadu sa tento rok otvorili brány našej spoločnosti až v mesiaci máj. Tento rok sme  pripravili pre žiakov druhého stupňa základných škôl aj návštevu OLO centra, ktoré celoročne vzdeláva záujemcov v témach odpadového hospodárstva. Žiaci sa dozvedeli množstvo užitočných informácií o ekologickom nakladaní s odpadom, zaujímavou a interaktívnou formou sa zoznámili s tým, ako sa odpad správne triedi a čo všetko sa deje s odpadom od jeho vhodenia do zbernej nádoby, cez triedenie až po jeho energetické využitie. Oceľové mesto Spaľovne, riadené dvomi obrovskými železnými drapákmi, stovky schodov, ktoré vedú do výšky až 30 metrov nadchli nielen teenagerov ale aj učiteľov. Všetci účastníci pochopili, ekologický spôsob likvidácie odpadu, jeho termické zneškodnenie, výrobu tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu a jej premenu na elektrinu. Len „zasvätení“ vedia, že triedi sa aj už spálený odpad. Tým vytriedeným odpadom zo škvary je sklo, železné a neželezné kovy. Veríme, že na hodinách chémie, tento typ exkurzií pomôže deťom sa zorientovať v moderných technológiách likvidácie odpadu o ktorých sa učia. Tento rok sme pripravili 21 exkurzií pre 915 detí materských, základných a špeciálnych škôl. Dve sa vzhľadom na rekonštrukciu taviacej vane v závode na recykláciu skla v spoločnosti Vetropack Nemšová odložili na september.  Sériu piatich exkurzií s cieľom ukázať deťom, že triediť odpad v tejto dobe plastovej má zmysel, sme zabezpečili v spolupráci s recyklačným závodom General Plastic. Podnik sa nachádza v Kolárove a zaoberá  sa recykláciou a výrobou PET fliaš a fólií. Deti si každoročne odnášajú nielen lákavé farebné výlisky PET fliaš, ktoré sa podobajú na skúmavky, ale aj množstvo informácií. Viete o tom, že kokpity stíhačiek, flisové vetrovky, či štetiny metly sú z plastu? Deti, ktoré túto exkurziu v máji absolvovali áno. Okrem toho navštívili zrekonštruovaný vodný plávajúci mlyn, národnú kultúrnu pamiatku, ktorý kotví na brehu mŕtveho ramena Malého Dunaja a Múzeum vodného mlynárstva. Priamo k mlynu sa dostali po ďalšej technickej pamiatke, museli totiž prejsť po najdlhšom, 86 metrovom,  zastrešenom drevenom moste v Európe. Poslednou z exkurzií bol smetiarsky kurz pre najmenších, na ktorom sme splnili sen väčšiny chlapcov a dokonca aj dievčat, na pár minút byť smetiarom. Deti doslova a do písmena žiarili, keď si mali možnosť nasadiť zbernú nádobu na zberné vozidlo a stlačiť ten správny červený gombík, či sadnúť si do kabíny vodiča a tváriť sa na pár sekúnd dôležito. Avšak hlasné trúbenie v celom areály našej spoločnosti, ktoré počuli aj zamestnanci zberného dvora na opačnom konci urobilo deťom asi tú najväčšiu radosť. Na tento zážitok si však museli počkať, pretože najprv absolvovali mini kurz triedenia odpadu na ktorom sa dozvedeli, že smetiarske auto váži približne tak ako tri dospelé slony, samce. A pri výsledných testoch túto informáciu nadšene opakovali s dôrazom na slovo samce, pretože samica váži o polovicu menej a to by nesedelo. Niektorí z nadšencov si prácu smetiara rozmysleli, keď sa dozvedeli, že smetiari pracujú okrem nedieľ a dvoch sviatkov každý deň v roku, dokonca aj na Vianoce.

Doteraz, za šesť rokov absolvovalo tento spôsob ekovýchovy 4915 detí a žiakov z bratislavských škôl, ktoré sú zapojené do projektu Olománia.  Spoločnosť OLO a.s. platí školám zapojeným do projektu nielen samotnú exkurziu ale aj autobusovú dopravu. Každoročne je toto podujatie na našej webovej stránke, www.olomania.sk, za 10 minút obsadené, čo svedčí o jeho obľúbenosti okrem poďakovaní, ktoré prichádzajú mailom.

„Toto cestou sa Vám chcem poďakovať, že kurzu Malého smetiara sa mohli zúčastniť aj deti z našej mladšej triedy, myslím že si to zaslúžili, lebo tiež sa veľmi aktívne spolu z rodičmi zúčastňujú zberu, niekedy aj viac ako staršie deti a bola to aj pre ne dobrá a zaujímavá skúsenosť aj motivácia.  Tešíme sa spolu s Vami z úspechov Olománie, v našej MŠ je to naozaj zmysluplný a úspešný projekt.“  S pozdravom, Daniela Lukáčová, štatutárna zástupkyňa

Ing. Karin Zvalová

Odborný referent marketingu
Zodpovedná za projekt Olománia

Tel: +421/2/50 110 128
Mobil: +421/918 110 556
e-mail: zvalova@olo.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *