Smetiarsky OLOMPIJSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL, OFF

OTA (Olompíjska tlačová agentúra)/ OLOMPÍJSKY VÝBOR, Bratislava 01.03.2013

OFF nebol o zatváraní, ale o OTVÁRANÍ nových obzorov našej školopovinnej mládeže v oblasti odpadového hospodárstva.

Trojdňový festival, ktorý organizovala po prvý krát v histórii spoločnosť OLO a.s v spolupráci s EKOTOPFILMOM a Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve, konajúci sa v kongresovej sále hotela Holiday Inn, ponúkol 14 enviro filmov, 3 samostatné výstavy a 8  zaujímavých rozprávaní osobností z rôznych sfér spoločenského života.  1230 detí z bratislavských olompijských základných a špeciálnych škôl sa prihlásilo za päť dní po zverejnení programu OFF na www.olomania.sk. OFF, ako súčasť  Olompiády 2012/2013 sa uskutočnil pod gesciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika.

 „NEVIDÍM, NEPOČUJEM, NEHOVORÍM…!“ Na festivale sa však diali zázraky. Ohlas medzi deťmi zanechal hneď prvý deň, „videli, počuli, hovorili a využili vlastnosť aj štvrtej japonskej opice robili…Umožnil im to vzácny prístup „dospelákov“, ktorí publiku,  každému olompionikovi, dali možnosť sa cítiť  dostatočne dospelo a dostatočne ekologicky.

Prvý festivalový deň bol venovaný letom – svetom „šiestim kontinentom odpadu“. Deti prešli  zaujímavú cestu jednej plastovej fľaše zo žltého kontajnera až do obchodu. Druhý deň lietali spoločne s prvým slovenským kozmonautom a zbierali vesmírny odpad, jazdili s Mercedesom na ekologických autách a ten tretí sa „vozili“ smetiarskymi autami po uliciach Bratislavy v čase histórie a čistili mesto so Zelenou Hliadkou.

Naše pozvanie prijali, 1. slovenský kozmonaut Ivan Bella, neúnavný cestovateľ Luboš Fellner z CK Bubo, historik Pavel Dvořák, riaditeľ spoločnosti General Plastic, Peter Krasnec, PR manager spoločnosti Mercedes – Benz, Iľja Majda, zakladateľ Zelenej hliadky Matúš Čupka a  oddelenie životného prostredia Hlavného mesta SR. Nesmieme zabudnúť, že festival, tak ako aj Olompiáda,  by sa neuskutočnili bez pomoci učiteľov, ktorí medzi deťmi prebúdzajú záujem, motivujú  ich a snažia sa deti nadchnúť, naučiť „neseparovať sa a separovať“!“

Ako vznikol nápad?

Olompiáda bola minulý rok ocenená ako  ENVIRO NÁPAD ROKA 2012 na medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm, ktorý nás oslovil svojim posolstvom a šírkou záberu. A to už bol iba krôčik k myšlienke,  priblížiť našim detským „olompionikom“  prostredníctvom zvedavej kamery svet odpadu.

Veríme, že podobných podujatí sa z roka na rok uskutoční menej, pretože to by bol signál, že svitlo na lepšie časy a môžeme robiť osvetu inému dôležitému problému vyplývajúcemu z civilizačného pokroku. Ďakujeme všetkým za účasť a necháme viac priestoru partnerom na ich vyjadrenie k myšlienke festivalu.

Roman Achimský, generálny riaditeľ OLO a.s.

Pochopiteľne, že nielen organizátori dnešného podujatia, ale už aj naša príroda by privítala ak by deti olompionici motivovali k ekologickému správaniu sa voči odpadom aj svojich rodičov, celé svoje okolie. Čo je však podľa generálneho riaditeľa spoločnosti OLO, a.s. Romana Achimského niekedy naozaj nadľudská práca, pretože „gram ekonómie je v týchto končinách často ťažší, ako tona ekológie“.

To sme na tom tak zle? „Čo sa týka technického zabezpečenia a formy spracovania odpadov sme na tom porovnateľne s Rakúskom. Iba na porovnanie, minulý rok sme v Bratislave vyzbierali 150 tisíc ton odpadov, z ktorých sme len 4 tisíc ton uložili na skládky. To je fakt, ktorý znesie akékoľvek európske porovnanie“, – povedal Roman Achimský a dodal, že v rámci celého Slovenska máme napriek tomu aj tak ešte stále veľký podiel skládkovania.

Pavol Lím, generálny riaditeľ EKOTOPFILM

Na otázku, prečo sa ocitol EKOTOPFILM aj medzi bratislavskými žiakmi – olompionikmi Pavol Lím povedal: „Moja odpoveď je jednoduchá. Pretože máme mimoriadny záujem o prácu s deťmi a mládežou, čo preukazujeme aj svojím sloganom: Naše zajtra sa odohráva už dnes!“

Ivan Bella, prvý slovenský kozmonaut

Zem nás ochráni, ale bez našej pomoci to nezvládne…

Ľuboš Fellner, cestovateľ a majiteľ CK BUBO

Olompiáda ma zmysel. Iba my ako národ môžeme zo Slovenska spraviť čistú krajinu. Keď to mladí pochopia tak nedovolia rodičom zahadzovať odpadky a správať sa neekologicky. Je veľmi fajn, že toto OLO robí!

Matúš Čupka, Zelená hliadka – odpovedal na otázku, či sa môžu aj školáci zapojiť do čistenia Bratislavy od čiernych skládok

Sľubujem pomoc a OLO pomôže s odvozom vyzbieraného odpadu. Spôsob, ako sa skoordinujeme, určite vymyslíme. Pretože ten kto chce, nájde spôsoby a ten, kto nechce, nájde dôvody!

Peter Krasnec, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve

Ročne sa na Slovensku vyprodukuje asi 8,5 milióna ton odpadu. Z toho je 1,8 milióna ton komunálneho odpadu, pričom samotná Bratislava vyprodukuje asi 160 – 170 tisíc ton. Ak to prenesieme na jedného obyvateľa, tak každý z nás ročne vyprodukuje 447 kg komunálneho odpadu (priemer v Európe je cca 550 kg). Ročne sa na Slovensku umiestni asi 90 tisíc ton plastov, z čoho asi 35 tisíc ton tvoria PET fľaše. PET fľaša má hmotnosť asi 36 gramov a pred odhodením do žltého kontajneru ju treba zašliapnuť, aby sa ich tam zmestilo čo najviac. Na Slovensku je tradícia separovania a recyklovania odpadu asi 50 – 60 rokov. Spočiatku sa recyklovalo hlavne sklo, papier a kovy. S recykláciou plastov sme začali iba pred dvanástimi až trinástimi rokmi. Vo vyspelých západných krajinách s tým začali pred asi tridsiatimi rokmi.

  • Čo hovorí jeden z najväčších slovenských „smetiarskych“ odborníkov o medzinárodných skúsenostiach efektu takejto práce s deťmi, akým je Olompiáda. Má zmysel?

Jednoznačne! Zoberte si, že dnes aj veľké nadnárodné firmy z potravinárskeho alebo nápojového priemyslu robia marketing cez malé deti. Cez ne si vychovávajú svojich zákazníkov. Aj z pohľadu ochrany životného prostredia si treba „vychovať mladých zákazníkov“. Od mala im treba začať vštepovať, aby začali triediť, aby začali vnímať, že aj nimi vyprodukovaný odpad neslúži len na zbavenie sa ho, ale že takýto odpad má aj svoju hodnotu, svoju pridanú hodnotu… Ak si ich takto vychováme „malých“, potom máme šancu, že ich prostredníctvom ovplyvníme aj tých „veľkých“.

Ideu OFF  podporili osobnosťami z kultúry spisovateľ Daniel Hevier a dizajnér Juraj Výboh

Podarilo sa nám osloviť festivalom „detského spisovateľa a výmyselníka“ Daniela Heviera, ktorý predstavil recykláciu inak, staré knihy sa premenili na nové umelecké diela.  Dizajnér Juraj Výboh ukázal ako sa z nepotrebných plastov dajú vyrobiť esteticky príťažlivé artefakty, plastové lampy sú neskutočne krásne a oslovili tak deti ako dospelých.

Ing. Karin Zvalová

Marketingový špecialista

 

jedna odpoveď na “Smetiarsky OLOMPIJSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL, OFF”

  1. Silvia Saričová

    Veľmi vydareným podujatím bol OLOMPÍJSKY FILMOVÝ FESTIVAL, ktorý pre našich žiakov bol ako prvá odmena za to, že sa zapojili do zberu papiera a plastov. Festival mal skvelý program, ktorý si žiaci naplno užívali. Prostredníctvom environmentálnych filmových dokumentov a besied so známymi osobnosťami získali žiaci opäť nové poznatky z oblasti nakladania s odpadmi nielen u nás ale aj vo svete. Najviac ich zaujalo rozprávanie MUDr. Fellnera, ktorý veľmi pútavou formou porozprával ako žijú deti v rôznych častiach sveta a ako je to aj s odpadom. Mali naňho toľko otázok, že by sme tam museli byť ešte ďalšie dva dni. Takýto druh vzdelávania by sme určite prijali každý školský rok.

    Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *